Official Gazette

Nadanie orderu.

M.P.2009.65.859 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.65.858 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu.

M.P.2009.65.857 | postanowienie z dnia 13 października 2009 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2009.64.856 | ogłoszenie z dnia 6 października 2009 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

M.P.2009.64.855 | obwieszczenie z dnia 2 października 2009 r. | Akt nienormatywny

Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów.

M.P.2009.64.854 | obwieszczenie z dnia 30 września 2009 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki.

M.P.2009.64.853 | obwieszczenie z dnia 23 września 2009 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwy Chrześcijańskiego Instytutu Wydawniczego "Znaki Czasu" z siedzibą w Warszawie.

M.P.2009.63.850 | obwieszczenie z dnia 18 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.63.849 | postanowienie z dnia 10 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.63.848 | postanowienie z dnia 9 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.63.847 | postanowienie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.63.846 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.63.845 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Dowódcy Wojsk Lądowych.

M.P.2009.63.844 | postanowienie z dnia 14 września 2009 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Dowódcy Wojsk Lądowych.

M.P.2009.63.843 | postanowienie z dnia 11 września 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2009.63.842 | postanowienie z dnia 18 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2009.63.841 | postanowienie z dnia 18 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2009.63.840 | postanowienie z dnia 22 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2009.63.839 | postanowienie z dnia 22 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2009.63.838 | postanowienie z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2009.63.837 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2009.63.836 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2009.63.835 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2009.63.834 | postanowienie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2009.63.833 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

70. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej.

M.P.2009.63.832 | uchwała z dnia 23 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r.

M.P.2009.63.831 | uchwała z dnia 23 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego.

M.P.2009.62.830 | komunikat z dnia 15 września 2009 r. | Akt utracił moc

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2008 r.

M.P.2009.62.829 | obwieszczenie z dnia 23 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Maksymalne stawki opłat produktowych na rok 2010.

M.P.2009.62.828 | obwieszczenie z dnia 28 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2009.62.827 | obwieszczenie z dnia 16 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

M.P.2009.62.826 | zarządzenie z dnia 21 września 2009 r. | Akt utracił moc

Francja-Polska. Umowa o współpracy naukowej i technologicznej. Warszawa 2008.05.28.

M.P.2009.62.824 | umowa międzynarodowa z dnia 28 maja 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.62.823 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.62.822 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.62.821 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.62.820 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.62.819 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.2009.62.818 | uchwała z dnia 23 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.61.816 | postanowienie z dnia 29 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.61.815 | postanowienie z dnia 29 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.61.814 | postanowienie z dnia 29 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.61.813 | postanowienie z dnia 28 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.61.812 | postanowienie z dnia 28 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.61.811 | postanowienie z dnia 26 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.61.810 | postanowienie z dnia 22 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.61.809 | postanowienie z dnia 7 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2009.60.808 | obwieszczenie z dnia 7 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Podjęcie decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2009.59.804 | komunikat z dnia 28 sierpnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

M.P.2009.59.803 | zarządzenie z dnia 9 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.2009.59.802 | postanowienie z dnia 26 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.59.801 | postanowienie z dnia 25 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2009.59.800 | postanowienie z dnia 25 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.59.799 | postanowienie z dnia 25 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.59.798 | postanowienie z dnia 19 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń wojskowych.

M.P.2009.59.797 | postanowienie z dnia 18 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.59.796 | postanowienie z dnia 15 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2008 roku.

M.P.2009.59.794 | uchwała z dnia 11 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci Stanisława Ignacego Witkiewicza w 70. rocznicę Jego śmierci.

M.P.2009.59.793 | uchwała z dnia 11 września 2009 r. | Akt nienormatywny

20. rocznica utworzenia pierwszego niekomunistycznego rządu - Premiera Tadeusza Mazowieckiego.

M.P.2009.59.792 | uchwała z dnia 10 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2009.58.790 | obwieszczenie z dnia 2 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Kanada-Polska. Umowa o wspieraniu mobilności młodych obywateli. Warszawa.2008.07.14.

M.P.2009.58.781 | umowa międzynarodowa z dnia 14 lipca 2008 r. | Akt obowiązujący

Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010.

M.P.2009.57.780 | obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta.

M.P.2009.57.778 | zarządzenie z dnia 2 września 2009 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2009.56.777 | ogłoszenie z dnia 26 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2009.56.776 | ogłoszenie z dnia 26 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2009.56.775 | ogłoszenie z dnia 26 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2009.56.774 | ogłoszenie z dnia 26 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2009.56.773 | ogłoszenie z dnia 26 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2009 r.

M.P.2009.56.772 | obwieszczenie z dnia 27 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Sprawozdanie z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w energię elektryczną.

M.P.2009.56.771 | obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

M.P.2009.55.770 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc