Official Gazette

Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010.

M.P.2009.57.780 | obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta.

M.P.2009.57.778 | zarządzenie z dnia 2 września 2009 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2009.56.777 | ogłoszenie z dnia 26 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2009.56.776 | ogłoszenie z dnia 26 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2009.56.775 | ogłoszenie z dnia 26 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2009.56.774 | ogłoszenie z dnia 26 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2009.56.773 | ogłoszenie z dnia 26 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2009 r.

M.P.2009.56.772 | obwieszczenie z dnia 27 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Sprawozdanie z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w energię elektryczną.

M.P.2009.56.771 | obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

M.P.2009.55.770 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2009 r.

M.P.2009.55.768 | obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2009 r. | Akt nienormatywny

70. rocznica wybuchu II wojny światowej.

M.P.2009.55.766 | uchwała z dnia 28 sierpnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2009.54.763 | komunikat z dnia 19 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2009.54.757 | obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Nadanie stopni oficerskich generała dywizji oraz generała brygady.

M.P.2009.54.756 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2009.54.755 | postanowienie z dnia 31 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Zmiana Szczegółowego opisu osi priorytetowych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

M.P.2009.53.754 | komunikat z dnia 12 sierpnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2009.53.751 | obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Wysokość kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2009.53.750 | obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2009.53.749 | obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2009 r.

M.P.2009.52.747 | komunikat z dnia 11 sierpnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Zmieniona lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

M.P.2009.52.746 | komunikat z dnia 3 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Podjęcie decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2009.52.745 | komunikat z dnia 31 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2009.52.744 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2009.52.743 | obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.

M.P.2009.52.742 | obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

M.P.2009.51.740 | komunikat z dnia 31 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2009.51.738 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.50.734 | postanowienie z dnia 29 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.50.733 | postanowienie z dnia 27 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.50.732 | postanowienie z dnia 27 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.50.731 | postanowienie z dnia 22 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.50.730 | postanowienie z dnia 22 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.50.729 | postanowienie z dnia 22 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.50.728 | postanowienie z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.50.727 | postanowienie z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.50.726 | postanowienie z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.50.725 | postanowienie z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.50.724 | postanowienie z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.50.723 | postanowienie z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.50.722 | postanowienie z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.50.721 | postanowienie z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.50.720 | postanowienie z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.50.719 | postanowienie z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.50.718 | postanowienie z dnia 13 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.50.717 | postanowienie z dnia 13 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.2009.50.716 | uchwała z dnia 31 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2009.48.710 | obwieszczenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r.

M.P.2009.48.709 | obwieszczenie z dnia 24 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

M.P.2009.48.707 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wydanie Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.48.705 | postanowienie z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2009 r.

M.P.2009.47.704 | komunikat z dnia 14 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2009 r.

M.P.2009.47.703 | komunikat z dnia 14 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r.

M.P.2009.47.702 | komunikat z dnia 14 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2009 r.

M.P.2009.47.701 | komunikat z dnia 14 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2009.47.698 | obwieszczenie z dnia 13 lipca 2009 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu.

M.P.2009.47.697 | obwieszczenie z dnia 20 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Liczba, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

M.P.2009.47.696 | obwieszczenie z dnia 20 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2009 r.

M.P.2009.47.695 | obwieszczenie z dnia 20 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2009 r.

M.P.2009.47.694 | obwieszczenie z dnia 20 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

M.P.2009.47.692 | obwieszczenie z dnia 2 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2009.47.691 | obwieszczenie z dnia 13 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny