Official Gazette

Ogłoszenie uchwał Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

M.P.2010.46.642 | obwieszczenie z dnia 22 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2010.46.640 | obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2010 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

M.P.2010.46.638 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Zespołu do spraw Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego.

M.P.2010.45.635 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Wybór posłów członków Krajowej Rady Prokuratury.

M.P.2010.45.633 | uchwała z dnia 10 czerwca 2010 r. | Akt indywidualny

Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

M.P.2010.44.631 | komunikat z dnia 1 czerwca 2010 r. | Akt nienormatywny

Miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2010 r.

M.P.2010.44.630 | obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2010.44.629 | obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2010 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2010 r.

M.P.2010.44.628 | obwieszczenie z dnia 31 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.

M.P.2010.44.625 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Wygaśnięcie kadencji wszystkich członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.2010.44.624 | postanowienie z dnia 14 czerwca 2010 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych.

M.P.2010.44.623 | postanowienie z dnia 20 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie dowódców rodzajów Sił Zbrojnych.

M.P.2010.44.622 | postanowienie z dnia 20 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

M.P.2010.44.621 | postanowienie z dnia 19 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.44.620 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.44.619 | postanowienie z dnia 19 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.44.618 | postanowienie z dnia 18 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2010.44.616 | uchwała z dnia 10 czerwca 2010 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2009.

M.P.2010.43.614 | uchwała z dnia 18 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Mianowanie Szefa Sztabu Generalnego.

M.P.2010.43.613 | postanowienie z dnia 7 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 roku.

M.P.2010.43.612 | uchwała z dnia 10 czerwca 2010 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2009 r.

M.P.2010.42.611 | komunikat z dnia 25 maja 2010 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2010.42.610 | ogłoszenie z dnia 27 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2010.42.609 | ogłoszenie z dnia 27 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w pierwszym kwartale 2010 r.

M.P.2010.42.608 | obwieszczenie z dnia 27 maja 2010 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2010 r.

M.P.2010.42.607 | obwieszczenie z dnia 26 maja 2010 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2010.42.606 | obwieszczenie z dnia 24 maja 2010 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu.

M.P.2010.42.605 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.2010.42.601 | uchwała z dnia 28 maja 2010 r. | Akt nienormatywny

20. rocznica wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego.

M.P.2010.42.600 | uchwała z dnia 27 maja 2010 r. | Akt nienormatywny

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2010.41.597 | komunikat z dnia 19 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.2010.41.595 | obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.2010.41.594 | obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wzór karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.41.592 | uchwała z dnia 24 maja 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderu.

M.P.2010.40.590 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów.

M.P.2010.40.589 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.40.588 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.40.587 | postanowienie z dnia 16 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.40.586 | postanowienie z dnia 8 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.40.585 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.40.584 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.40.583 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.40.582 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.40.581 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.40.580 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.40.579 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.40.578 | postanowienie z dnia 1 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.40.577 | postanowienie z dnia 31 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.40.576 | postanowienie z dnia 31 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.40.575 | postanowienie z dnia 31 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.40.574 | postanowienie z dnia 31 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.40.573 | postanowienie z dnia 28 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.40.572 | postanowienie z dnia 25 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2010.40.571 | postanowienie z dnia 23 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.40.570 | postanowienie z dnia 23 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2010.40.569 | postanowienie z dnia 22 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.2010.40.568 | postanowienie z dnia 19 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.40.567 | postanowienie z dnia 19 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.40.566 | postanowienie z dnia 19 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.40.565 | postanowienie z dnia 19 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.40.564 | postanowienie z dnia 19 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.40.563 | postanowienie z dnia 18 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2010.40.562 | postanowienie z dnia 18 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.40.561 | postanowienie z dnia 18 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.40.560 | postanowienie z dnia 18 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.40.559 | postanowienie z dnia 18 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.40.558 | postanowienie z dnia 12 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.40.557 | postanowienie z dnia 11 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.40.556 | postanowienie z dnia 9 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.40.555 | postanowienie z dnia 9 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.40.554 | postanowienie z dnia 9 marca 2010 r. | Akt indywidualny