Official Gazette

USA-Polska. Umowa o ochronie określonych dóbr kultury. Waszyngton.2004.05.11.

M.P.2010.71.902 | umowa międzynarodowa z dnia 11 maja 2004 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.901 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.900 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.899 | uchwała z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.898 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.897 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.896 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.895 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.894 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.893 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.892 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.891 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.890 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.889 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.888 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.887 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.886 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.885 | postanowienie z dnia 1 września 2010 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.884 | postanowienie z dnia 1 września 2010 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.883 | postanowienie z dnia 1 września 2010 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.882 | postanowienie z dnia 1 września 2010 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.881 | postanowienie z dnia 1 września 2010 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.880 | postanowienie z dnia 1 września 2010 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.879 | postanowienie z dnia 1 września 2010 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.878 | postanowienie z dnia 1 września 2010 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.877 | postanowienie z dnia 1 września 2010 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.876 | postanowienie z dnia 1 września 2010 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.875 | postanowienie z dnia 1 września 2010 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.874 | postanowienie z dnia 1 września 2010 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.873 | postanowienie z dnia 1 września 2010 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.872 | postanowienie z dnia 1 września 2010 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.871 | postanowienie z dnia 1 września 2010 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.870 | postanowienie z dnia 1 września 2010 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.869 | postanowienie z dnia 1 września 2010 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.868 | postanowienie z dnia 1 września 2010 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.70.867 | postanowienie z dnia 1 września 2010 r. | Akt indywidualny

Uczczenie pamięci Marii Konopnickiej.

M.P.2010.70.865 | uchwała z dnia 24 września 2010 r. | Akt nienormatywny

Wydane decyzje w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2010.69.863 | komunikat z dnia 16 września 2010 r. | Akt nienormatywny

Zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

M.P.2010.69.861 | obwieszczenie z dnia 14 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2009 r.

M.P.2010.68.858 | obwieszczenie z dnia 22 września 2010 r. | Akt nienormatywny

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2010.67.852 | obwieszczenie z dnia 10 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego.

M.P.2010.66.851 | komunikat z dnia 14 września 2010 r. | Akt utracił moc

Maksymalne stawki opłat produktowych na rok 2011.

M.P.2010.66.850 | obwieszczenie z dnia 1 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2010.66.849 | obwieszczenie z dnia 13 września 2010 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2010 r.

M.P.2010.66.848 | obwieszczenie z dnia 14 września 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

M.P.2010.66.847 | zarządzenie z dnia 15 września 2010 r. | Akt utracił moc

Miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2010 r.

M.P.2010.65.845 | obwieszczenie z dnia 9 września 2010 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2010.65.844 | obwieszczenie z dnia 7 września 2010 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

M.P.2010.65.843 | zarządzenie z dnia 15 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana postanowienia o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.65.842 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.65.841 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2010.65.840 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Dowódcy Wojsk Specjalnych.

M.P.2010.65.839 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

M.P.2010.65.838 | postanowienie z dnia 11 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygadiera oraz nadbrygadiera.

M.P.2010.65.837 | postanowienie z dnia 11 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień kontradmirała Straży Granicznej.

M.P.2010.65.836 | postanowienie z dnia 11 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2010.65.835 | postanowienie z dnia 11 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopni oficerskich generała, generała broni, generała dywizji oraz generała brygady.

M.P.2010.65.834 | postanowienie z dnia 11 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.65.833 | postanowienie z dnia 22 lipca 2010 r. | Akt indywidualny

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

M.P.2010.64.831 | komunikat z dnia 2 września 2010 r. | Akt utracił moc

Zmieniona lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

M.P.2010.64.830 | komunikat z dnia 31 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zmieniona lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

M.P.2010.64.829 | komunikat z dnia 31 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2010 r.

M.P.2010.64.828 | obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2010.64.827 | obwieszczenie z dnia 3 września 2010 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2010.64.826 | obwieszczenie z dnia 2 września 2010 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

M.P.2010.63.823 | ogłoszenie z dnia 1 września 2010 r. | Akt utracił moc

Rep.Serb.BiH-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Banja Luca.2010.07.21.

M.P.2010.63.821 | umowa międzynarodowa z dnia 21 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności.

M.P.2010.62.818 | zarządzenie z dnia 3 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2010.62.817 | zarządzenie z dnia 3 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.2010.62.816 | postanowienie z dnia 12 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2010.62.815 | postanowienie z dnia 11 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.62.814 | postanowienie z dnia 11 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.62.813 | postanowienie z dnia 11 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny