Official Gazette

Powołanie Komisarza Wyborczego w Lublinie na kadencję w latach 2010-2015.

M.P.2010.94.1080 | uchwała z dnia 30 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Wygaśnięcie funkcji Komisarza Wyborczego w Lublinie.

M.P.2010.94.1079 | uchwała z dnia 30 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie honorowego patronatu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polskim Słownikiem Biograficznym.

M.P.2010.94.1075 | uchwała z dnia 25 listopada 2010 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci Ignacego Jana Paderewskiego w 150. rocznicę Jego urodzin.

M.P.2010.94.1074 | uchwała z dnia 29 października 2010 r. | Akt nienormatywny

DNSDT-Polska. Porozumienie Techniczne dotyczące wsparcia Państwa Przyjmującego dla JFTC. Bydgoszcz.2008.05.16.

M.P.2010.93.1072 | umowa międzynarodowa z dnia 16 maja 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.93.1071 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Janusza Eugeniusza Mikulicza.

M.P.2010.93.1070 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Witolda Tadeusza Namyślaka.

M.P.2010.93.1069 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Bartłomieja Dorywalskiego.

M.P.2010.93.1068 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2010.93.1067 | uchwała z dnia 26 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki.

M.P.2010.92.1065 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Angola-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Luanda.2010.08.27.

M.P.2010.92.1063 | umowa międzynarodowa z dnia 27 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie programu pod nazwą "Mobilność Plus".

M.P.2010.91.1062 | komunikat z dnia 22 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

M.P.2010.91.1061 | obwieszczenie z dnia 22 listopada 2010 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2010.91.1059 | postanowienie z dnia 20 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.91.1058 | postanowienie z dnia 20 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.91.1057 | postanowienie z dnia 15 września 2010 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.91.1056 | postanowienie z dnia 10 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.91.1055 | postanowienie z dnia 3 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.91.1054 | postanowienie z dnia 25 października 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora Piotra Głowskiego.

M.P.2010.91.1053 | postanowienie z dnia 25 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

M.P.2010.90.1050 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.2010.90.1049 | postanowienie z dnia 20 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.90.1048 | postanowienie z dnia 15 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.90.1047 | postanowienie z dnia 15 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.90.1046 | postanowienie z dnia 15 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2010.90.1045 | postanowienie z dnia 14 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.90.1044 | postanowienie z dnia 14 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.90.1043 | postanowienie z dnia 14 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.90.1042 | postanowienie z dnia 9 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.90.1041 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Graniczne kwoty przychodu dla 2010 r. stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent.

M.P.2010.89.1040 | komunikat z dnia 22 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2010.89.1038 | komunikat z dnia 22 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2010.89.1037 | obwieszczenie z dnia 15 listopada 2010 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2010.89.1036 | obwieszczenie z dnia 10 listopada 2010 r. | Akt nienormatywny

Wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m[2] powierzchni użytkowej lokalu.

M.P.2010.89.1035 | obwieszczenie z dnia 17 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie Aktualizacji nr 2 Planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich.

M.P.2010.89.1032 | uchwała z dnia 15 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Wybór wicemarszałka Senatu.

M.P.2010.89.1031 | uchwała z dnia 17 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2010.87.1028 | obwieszczenie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2010.87.1027 | obwieszczenie z dnia 8 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Rady do Spraw Zrównoważonego Rozwoju.

M.P.2010.87.1026 | zarządzenie z dnia 16 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2010.87.1024 | postanowienie z dnia 14 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.87.1023 | postanowienie z dnia 9 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.87.1022 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.87.1021 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.87.1020 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.87.1019 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2010.87.1018 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2010.87.1017 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2010 r.

M.P.2010.86.1015 | komunikat z dnia 10 listopada 2010 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki".

M.P.2010.86.1014 | komunikat z dnia 5 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie programu pod nazwą "Iuventus Plus".

M.P.2010.86.1013 | komunikat z dnia 5 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie programu pod nazwą "Index Plus".

M.P.2010.86.1012 | komunikat z dnia 5 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie programu pod nazwą "Ideas Plus".

M.P.2010.86.1011 | komunikat z dnia 5 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2011.

M.P.2010.86.1010 | obwieszczenie z dnia 4 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2011.

M.P.2010.86.1008 | obwieszczenie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin wewnętrzny urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego.

M.P.2010.86.1007 | uchwała z dnia 8 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.86.1006 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.86.1005 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.86.1004 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.86.1003 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.86.1002 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.86.1001 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.86.1000 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.86.999 | postanowienie z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2010.83.995 | obwieszczenie z dnia 29 października 2010 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2010.83.994 | obwieszczenie z dnia 28 października 2010 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.83.992 | postanowienie z dnia 19 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.83.991 | postanowienie z dnia 14 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.83.990 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny