Official Gazette

Wysokość stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2011.

M.P.2010.86.1010 | obwieszczenie z dnia 4 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2011.

M.P.2010.86.1008 | obwieszczenie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin wewnętrzny urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego.

M.P.2010.86.1007 | uchwała z dnia 8 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.86.1006 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.86.1005 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.86.1004 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.86.1003 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.86.1002 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.86.1001 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.86.1000 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.86.999 | postanowienie z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2010.83.995 | obwieszczenie z dnia 29 października 2010 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2010.83.994 | obwieszczenie z dnia 28 października 2010 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.83.992 | postanowienie z dnia 19 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.83.991 | postanowienie z dnia 14 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.83.990 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.83.989 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń wojskowych.

M.P.2010.83.988 | postanowienie z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.83.987 | postanowienie z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2010.83.986 | postanowienie z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.83.985 | postanowienie z dnia 25 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

M.P.2010.81.977 | uchwała z dnia 21 października 2010 r. | Akt nienormatywny

Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie modernizacji śmigłowca Mi-24. Piesztany.2002.05.30.

M.P.2003.16.244 | umowa międzynarodowa z dnia 30 maja 2002 r. | Akt obowiązujący

Litwa-Polska. Umowa dotycząca współpracy w dziedzinie obronności. Wilno.2001.02.05.

M.P.2002.6.117 | umowa międzynarodowa z dnia 5 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2006-2008.

M.P.2010.79.974 | obwieszczenie z dnia 26 października 2010 r. | Akt utracił moc

Wykaz substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych oraz produktach biobójczych niskiego ryzyka.

M.P.2010.79.973 | obwieszczenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.79.972 | uchwała z dnia 29 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Sytuacja radiacyjna kraju w III kwartale 2010 r.

M.P.2010.78.971 | komunikat z dnia 15 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

M.P.2010.78.969 | komunikat z dnia 13 października 2010 r. | Akt nienormatywny

Wydane decyzje w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2010.78.968 | komunikat z dnia 14 października 2010 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2010.78.966 | obwieszczenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2010.78.964 | obwieszczenie z dnia 18 października 2010 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.

M.P.2010.76.960 | komunikat z dnia 19 października 2010 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2010 r.

M.P.2010.76.959 | komunikat z dnia 13 października 2010 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2010 r. w stosunku do września 2004 r.

M.P.2010.76.958 | komunikat z dnia 13 października 2010 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2010 r.

M.P.2010.76.957 | komunikat z dnia 13 października 2010 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2010 r.

M.P.2010.76.956 | komunikat z dnia 13 października 2010 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

M.P.2010.76.955 | obwieszczenie z dnia 14 października 2010 r. | Akt nienormatywny

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawki kar za zniszczenie zieleni na rok 2011.

M.P.2010.76.954 | obwieszczenie z dnia 15 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu.

M.P.2010.76.953 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 1/09.

M.P.2010.75.952 | wyrok z dnia 13 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.

M.P.2010.75.950 | obwieszczenie z dnia 11 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011.

M.P.2010.74.945 | obwieszczenie z dnia 4 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2010.74.944 | obwieszczenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt nienormatywny

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2010.74.943 | obwieszczenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt nienormatywny

Powołanie w skład Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2010.74.942 | postanowienie z dnia 21 września 2010 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ze składu Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2010.74.941 | postanowienie z dnia 21 września 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie w skład Krajowej Rady Prokuratury.

M.P.2010.74.940 | postanowienie z dnia 20 września 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora celnego.

M.P.2010.74.939 | postanowienie z dnia 15 września 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2010.74.938 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.74.937 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.74.936 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.74.935 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.74.934 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.74.933 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.74.932 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.74.931 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku.

M.P.2010.74.930 | postanowienie z dnia 14 października 2010 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie roku 2011 Rokiem Czesława Miłosza.

M.P.2010.74.929 | uchwała z dnia 8 października 2010 r. | Akt nienormatywny