Official Gazette

100 rocznica II Powstania Śląskiego.

M.P.2020.754 | uchwała z dnia 11 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Międzyresortowy Zespół do spraw gospodarki wodorowej.

M.P.2020.751 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Sytuacja w Republice Białorusi.

M.P.2020.749 | rezolucja z dnia 12 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.

M.P.2020.747 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

M.P.2020.746 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

M.P.2020.745 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku.

M.P.2020.744 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.

M.P.2020.743 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2020.741 | obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2020 r.

M.P.2020.739 | komunikat z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.738 | zarządzenie z dnia 15 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Sytuacja w Republice Białorusi po wyborach prezydenckich 9 sierpnia 2020 r.

M.P.2020.737 | uchwała z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.

M.P.2020.736 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.

M.P.2020.735 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

M.P.2020.734 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2020.733 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Wysokość kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2021.

M.P.2020.730 | obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2021.

M.P.2020.729 | obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.726 | obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2020.724 | postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.722 | postanowienie z dnia 23 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.721 | postanowienie z dnia 23 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.720 | postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.719 | postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.717 | postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.716 | postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.715 | postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.714 | postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2020.713 | obwieszczenie z dnia 4 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 r.

M.P.2020.711 | komunikat z dnia 11 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu.

M.P.2020.710 | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2020.708 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.707 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.706 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.705 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.704 | postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.703 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.702 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.701 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.700 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.699 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.698 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.697 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2020.696 | postanowienie z dnia 17 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.695 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.694 | postanowienie z dnia 9 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.693 | postanowienie z dnia 9 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.692 | postanowienie z dnia 9 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.691 | postanowienie z dnia 9 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.690 | postanowienie z dnia 9 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.689 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.688 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.687 | postanowienie z dnia 4 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.686 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.685 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.684 | postanowienie z dnia 4 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.683 | postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie 100. rocznicy plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu.

M.P.2020.681 | uchwała z dnia 23 lipca 2020 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie wykazu walut wymienialnych.

M.P.2020.680 | obwieszczenie z dnia 30 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Uczczenie 100. rocznicy powrotu części Orawy i Spisza do niepodległej Polski.

M.P.2020.676 | uchwała z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt nienormatywny

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021.

M.P.2020.673 | obwieszczenie z dnia 23 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiany wprowadzone do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

M.P.2020.669 | komunikat z dnia 21 lipca 2020 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 r.

M.P.2020.666 | komunikat z dnia 2 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

M.P.2020.665 | uchwała z dnia 22 lipca 2020 r. | Akt nienormatywny