Official Gazette

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.16.175 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.16.174 | postanowienie z dnia 28 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.16.173 | postanowienie z dnia 28 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.16.172 | postanowienie z dnia 28 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.16.171 | postanowienie z dnia 27 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.16.170 | postanowienie z dnia 27 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.16.169 | postanowienie z dnia 27 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2011.16.168 | postanowienie z dnia 27 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.16.167 | postanowienie z dnia 27 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.16.166 | postanowienie z dnia 27 października 2010 r. | Akt indywidualny

Kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

M.P.2011.15.159 | komunikat z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Kwota dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

M.P.2011.15.158 | komunikat z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki.

M.P.2011.15.155 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r.

M.P.2011.15.156 | obwieszczenie z dnia 18 lutego 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2011.14.153 | obwieszczenie z dnia 10 lutego 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2011.14.152 | obwieszczenie z dnia 3 lutego 2011 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Komisarza Wyborczego w Częstochowie na kadencję w latach 2011-2016.

M.P.2011.14.151 | uchwała z dnia 7 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Wygaśnięcie funkcji Komisarza Wyborczego w Częstochowie.

M.P.2011.14.150 | uchwała z dnia 7 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2011.14.148 | postanowienie z dnia 19 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Afganistan-Polska. Porozumienie w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia wojskowego. Ghazni.2008.10.30.

M.P.2011.13.141 | umowa międzynarodowa z dnia 30 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Umowa w Sprawie Sekretariatu Partnerstwa Wymiaru Północnego w Zakresie Transportu i Logistyki. Warszawa.2010.10.21.

M.P.2011.13.137 | umowa międzynarodowa z dnia 21 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.13.136 | uchwała z dnia 4 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2011 r.

M.P.2011.12.134 | komunikat z dnia 9 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2011.12.133 | komunikat z dnia 25 stycznia 2011 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie uchwały Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

M.P.2011.12.132 | obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.12.131 | postanowienie z dnia 25 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.12.130 | postanowienie z dnia 21 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.12.129 | postanowienie z dnia 21 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.12.128 | postanowienie z dnia 20 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.12.127 | postanowienie z dnia 20 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.12.126 | postanowienie z dnia 20 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.12.125 | postanowienie z dnia 19 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.12.124 | postanowienie z dnia 19 października 2010 r. | Akt indywidualny

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2010 r. w stosunku do 2009 r.

M.P.2011.11.123 | komunikat z dnia 9 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2010 r.

M.P.2011.11.122 | komunikat z dnia 9 lutego 2011 r. | Akt nienormatywny

Kwota bazowa w 2010 r.

M.P.2011.11.121 | komunikat z dnia 9 lutego 2011 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2010 r.

M.P.2011.11.120 | komunikat z dnia 9 lutego 2011 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

M.P.2011.11.119 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.11.118 | postanowienie z dnia 19 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2011.11.117 | postanowienie z dnia 19 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.11.116 | postanowienie z dnia 19 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.11.115 | postanowienie z dnia 19 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.11.114 | postanowienie z dnia 19 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.11.113 | postanowienie z dnia 14 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.11.112 | postanowienie z dnia 14 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.11.111 | postanowienie z dnia 14 października 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2011.11.110 | postanowienie z dnia 12 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2011.10.109 | ogłoszenie z dnia 28 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2011.10.108 | ogłoszenie z dnia 28 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2011.10.107 | ogłoszenie z dnia 28 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2011.10.106 | ogłoszenie z dnia 28 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2011.10.105 | ogłoszenie z dnia 28 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2011.10.104 | ogłoszenie z dnia 28 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2011.10.103 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2011.10.102 | obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2011 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.10.98 | postanowienie z dnia 18 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.10.97 | postanowienie z dnia 18 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.10.96 | postanowienie z dnia 18 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.10.95 | postanowienie z dnia 18 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.10.94 | postanowienie z dnia 18 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.10.93 | postanowienie z dnia 18 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.10.92 | postanowienie z dnia 18 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.10.91 | postanowienie z dnia 18 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie.

M.P.2011.10.90 | postanowienie z dnia 26 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie.

M.P.2011.10.89 | uchwała z dnia 27 stycznia 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2011.9.88 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2011 r. | Akt nienormatywny