Monitor Polski

Nadanie orderów.

M.P.2011.77.766 | postanowienie z dnia 19 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.77.765 | postanowienie z dnia 19 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.77.764 | postanowienie z dnia 19 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.77.763 | postanowienie z dnia 18 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.77.762 | postanowienie z dnia 18 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.77.761 | postanowienie z dnia 18 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.77.760 | postanowienie z dnia 18 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.77.759 | postanowienie z dnia 17 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.77.758 | postanowienie z dnia 17 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.77.757 | postanowienie z dnia 16 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.77.756 | postanowienie z dnia 16 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.77.755 | postanowienie z dnia 12 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2011.77.754 | postanowienie z dnia 12 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.77.753 | postanowienie z dnia 12 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.77.752 | postanowienie z dnia 12 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.77.751 | postanowienie z dnia 10 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2011.77.750 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2011.77.749 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2011.77.748 | postanowienie z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chrzanowie.

M.P.2011.77.747 | postanowienie z dnia 22 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2011.76.746 | obwieszczenie z dnia 22 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2011.75.745 | komunikat z dnia 8 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zmieniona lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

M.P.2011.75.744 | komunikat z dnia 1 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Czarnogóra-Polska. Porozumienie o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych. Podgorica.2009.04.23.

M.P.2011.74.739 | umowa międzynarodowa z dnia 23 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Białoruś-Polska. Porozumienie o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska. Białowieża.2009.09.12.

M.P.2011.74.737 | umowa międzynarodowa z dnia 12 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru legitymacji poselskiej w VII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.73.733 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.73.732 | postanowienie z dnia 9 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.73.731 | postanowienie z dnia 9 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.73.730 | postanowienie z dnia 9 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.73.729 | postanowienie z dnia 9 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.73.728 | postanowienie z dnia 6 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.73.727 | postanowienie z dnia 6 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.73.726 | postanowienie z dnia 5 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2011.73.725 | postanowienie z dnia 5 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2011.73.724 | postanowienie z dnia 5 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2011.73.723 | postanowienie z dnia 5 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.73.722 | postanowienie z dnia 5 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.73.721 | postanowienie z dnia 5 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.73.720 | postanowienie z dnia 5 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.73.719 | postanowienie z dnia 4 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.73.718 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.73.717 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.73.716 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.73.715 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.73.714 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.73.713 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Regulamin szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2011.72.712 | uchwała z dnia 22 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.72.711 | postanowienie z dnia 10 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.72.710 | postanowienie z dnia 10 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2011 r.

M.P.2011.71.708 | komunikat z dnia 9 sierpnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie rejestru aktuariuszy.

M.P.2011.71.705 | obwieszczenie z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.71.704 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.71.703 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.71.702 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2011.71.701 | postanowienie z dnia 22 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.71.700 | postanowienie z dnia 22 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.71.699 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.71.698 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.71.697 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.71.696 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.71.695 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wysokość kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2011.71.707 | obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2011.71.706 | obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2011.70.693 | obwieszczenie z dnia 27 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2011.70.692 | obwieszczenie z dnia 21 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti.

M.P.2011.70.690 | uchwała z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.70.689 | uchwała z dnia 28 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2011 r.

M.P.2011.69.685 | obwieszczenie z dnia 20 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2011 r.

M.P.2011.69.684 | obwieszczenie z dnia 20 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2011.69.683 | obwieszczenie z dnia 20 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2011 r.

M.P.2011.68.681 | komunikat z dnia 14 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2011 r.

M.P.2011.68.680 | komunikat z dnia 13 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r.

M.P.2011.68.679 | komunikat z dnia 13 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2011 r.

M.P.2011.68.678 | komunikat z dnia 13 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny