Official Gazette

RFN-Polska. Umowa o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Warszawa.2008.06.02.

M.P.2011.92.951 | umowa międzynarodowa z dnia 2 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Azerbejdżan-Polska. Memorandum o współpracy w dziedzinie weterynarii. Baku.2011.07.25.

M.P.2011.92.949 | umowa międzynarodowa z dnia 25 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2011.91.947 | obwieszczenie z dnia 16 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2011.91.946 | obwieszczenie z dnia 27 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu.

M.P.2011.91.945 | postanowienie z dnia 10 października 2011 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie programu pod nazwą "Rozwój Sportu Akademickiego".

M.P.2011.90.944 | komunikat z dnia 29 września 2011 r. | Akt utracił moc

Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów.

M.P.2011.90.943 | obwieszczenie z dnia 29 września 2011 r. | Akt utracił moc

Liczba, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego.

M.P.2011.90.942 | obwieszczenie z dnia 27 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2011.90.941 | obwieszczenie z dnia 29 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.90.940 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.90.939 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.89.937 | postanowienie z dnia 31 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2011.89.936 | postanowienie z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.89.935 | postanowienie z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.89.934 | postanowienie z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.89.933 | postanowienie z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.89.932 | postanowienie z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.89.931 | postanowienie z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.89.930 | postanowienie z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.89.929 | postanowienie z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2011.89.928 | postanowienie z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.89.927 | postanowienie z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.89.926 | postanowienie z dnia 5 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.89.925 | postanowienie z dnia 4 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.89.924 | postanowienie z dnia 4 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych.

M.P.2011.88.923 | obwieszczenie z dnia 5 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości.

M.P.2011.87.919 | komunikat z dnia 20 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2011.87.918 | komunikat z dnia 16 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2010 r.

M.P.2011.87.917 | obwieszczenie z dnia 23 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2011.87.916 | obwieszczenie z dnia 26 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2011.87.915 | obwieszczenie z dnia 21 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Postępowanie kontrolne.

M.P.2011.87.913 | zarządzenie z dnia 1 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej.

M.P.2011.87.912 | zarządzenie z dnia 20 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Odwołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2011.87.910 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie w skład Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.2011.87.909 | postanowienie z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2011.87.908 | postanowienie z dnia 17 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie roku 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi.

M.P.2011.87.907 | uchwała z dnia 16 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2012 Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego.

M.P.2011.87.906 | uchwała z dnia 16 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka.

M.P.2011.87.905 | uchwała z dnia 16 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego.

M.P.2011.87.920 | komunikat z dnia 21 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zmieniona lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

M.P.2011.86.904 | komunikat z dnia 7 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

M.P.2011.86.903 | komunikat z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

M.P.2011.86.902 | komunikat z dnia 25 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie w wojewódzkich sądach administracyjnych.

M.P.2011.86.901 | obwieszczenie z dnia 8 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury.

M.P.2011.86.899 | zarządzenie z dnia 14 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.86.898 | postanowienie z dnia 4 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.86.897 | postanowienie z dnia 4 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.86.896 | postanowienie z dnia 4 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.86.895 | postanowienie z dnia 4 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.86.894 | postanowienie z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.86.893 | postanowienie z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.86.892 | postanowienie z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.86.891 | postanowienie z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.86.890 | postanowienie z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.86.889 | postanowienie z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2011 r.

M.P.2011.84.882 | obwieszczenie z dnia 7 września 2011 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2011.84.881 | obwieszczenie z dnia 1 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2011 r.

M.P.2011.84.880 | obwieszczenie z dnia 8 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

M.P.2011.84.879 | zarządzenie z dnia 7 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.2011.84.877 | postanowienie z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.84.876 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.84.875 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.84.874 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.84.873 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.84.872 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.84.871 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.84.870 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.84.869 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.84.868 | postanowienie z dnia 28 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.84.867 | postanowienie z dnia 28 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.84.866 | postanowienie z dnia 28 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.84.865 | postanowienie z dnia 28 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.84.864 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.84.863 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopni oficerskich generała broni, generała dywizji oraz generała brygady.

M.P.2011.84.862 | postanowienie z dnia 9 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny