Official Gazette

Ustanowienie roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka.

M.P.2011.87.905 | uchwała z dnia 16 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego.

M.P.2011.87.920 | komunikat z dnia 21 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zmieniona lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

M.P.2011.86.904 | komunikat z dnia 7 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

M.P.2011.86.903 | komunikat z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

M.P.2011.86.902 | komunikat z dnia 25 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie w wojewódzkich sądach administracyjnych.

M.P.2011.86.901 | obwieszczenie z dnia 8 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury.

M.P.2011.86.899 | zarządzenie z dnia 14 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.86.898 | postanowienie z dnia 4 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.86.897 | postanowienie z dnia 4 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.86.896 | postanowienie z dnia 4 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.86.895 | postanowienie z dnia 4 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.86.894 | postanowienie z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.86.893 | postanowienie z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.86.892 | postanowienie z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.86.891 | postanowienie z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.86.890 | postanowienie z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.86.889 | postanowienie z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2011 r.

M.P.2011.84.882 | obwieszczenie z dnia 7 września 2011 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2011.84.881 | obwieszczenie z dnia 1 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2011 r.

M.P.2011.84.880 | obwieszczenie z dnia 8 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

M.P.2011.84.879 | zarządzenie z dnia 7 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.2011.84.877 | postanowienie z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.84.876 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.84.875 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.84.874 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.84.873 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.84.872 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.84.871 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.84.870 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.84.869 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.84.868 | postanowienie z dnia 28 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.84.867 | postanowienie z dnia 28 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.84.866 | postanowienie z dnia 28 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.84.865 | postanowienie z dnia 28 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.84.864 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.84.863 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopni oficerskich generała broni, generała dywizji oraz generała brygady.

M.P.2011.84.862 | postanowienie z dnia 9 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora celnego.

M.P.2011.84.861 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2011.84.860 | postanowienie z dnia 2 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2011.84.859 | postanowienie z dnia 2 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2011.84.858 | postanowienie z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Maksymalne stawki opłat produktowych na rok 2012.

M.P.2011.83.856 | obwieszczenie z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy.

M.P.2011.83.851 | zarządzenie z dnia 26 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.83.850 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.83.849 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.83.848 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.83.847 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.83.846 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.83.845 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.83.844 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.83.843 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.83.842 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.83.841 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.83.840 | postanowienie z dnia 13 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.83.839 | postanowienie z dnia 10 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2011.83.838 | postanowienie z dnia 9 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2011.83.837 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.83.836 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2011.82.835 | komunikat z dnia 24 sierpnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2011 r.

M.P.2011.82.833 | obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2011.82.832 | obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2011.82.831 | obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie założeń polityki pieniężnej na rok 2012.

M.P.2011.82.828 | uchwała z dnia 23 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.82.827 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.82.826 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Rosja-Polska. Umowa o transporcie morskim. Warszawa.2010.12.06.

M.P.2011.81.824 | umowa międzynarodowa z dnia 6 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Norwegia-Polska. Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

M.P.2011.81.822 | umowa międzynarodowa z dnia 10 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014.

M.P.2011.81.820 | umowa międzynarodowa z dnia 10 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc