Official Gazette

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Małgorzaty Chomycz.

M.P.2011.115.1158 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2011.114.1157 | komunikat z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2011.114.1156 | komunikat z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2011.114.1155 | obwieszczenie z dnia 28 listopada 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2011.114.1154 | obwieszczenie z dnia 30 listopada 2011 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.

M.P.2011.114.1153 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zasady wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.114.1152 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2012 r.

M.P.2011.113.1151 | obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2012.

M.P.2011.113.1149 | obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2011 r.

M.P.2011.113.1148 | obwieszczenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów na rok 2012.

M.P.2011.113.1147 | obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Zm.: uchwała - Regulamin pracy Rady Ministrów.

M.P.2011.113.1146 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Wybór zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu.

M.P.2011.113.1145 | uchwała z dnia 1 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadanie statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2011.112.1144 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.112.1143 | postanowienie z dnia 15 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.112.1142 | postanowienie z dnia 15 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.112.1141 | postanowienie z dnia 15 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.112.1140 | postanowienie z dnia 15 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.112.1139 | postanowienie z dnia 15 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.112.1138 | postanowienie z dnia 12 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.112.1137 | postanowienie z dnia 12 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.112.1136 | postanowienie z dnia 8 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.112.1135 | postanowienie z dnia 7 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.112.1134 | postanowienie z dnia 7 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

M.P.2011.111.1133 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.111.1132 | postanowienie z dnia 29 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.111.1131 | postanowienie z dnia 29 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.111.1130 | postanowienie z dnia 29 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.111.1129 | postanowienie z dnia 29 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.111.1128 | postanowienie z dnia 28 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.111.1127 | postanowienie z dnia 28 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.111.1126 | postanowienie z dnia 27 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.111.1125 | postanowienie z dnia 27 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.111.1124 | postanowienie z dnia 27 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.111.1123 | postanowienie z dnia 27 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.111.1122 | postanowienie z dnia 27 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.111.1121 | postanowienie z dnia 27 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.111.1120 | postanowienie z dnia 27 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.111.1119 | postanowienie z dnia 21 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2011.111.1118 | postanowienie z dnia 20 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.111.1117 | postanowienie z dnia 20 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2011.111.1116 | postanowienie z dnia 20 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.111.1115 | postanowienie z dnia 20 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.111.1114 | postanowienie z dnia 19 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.111.1113 | postanowienie z dnia 2 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.109.1110 | postanowienie z dnia 19 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.109.1109 | postanowienie z dnia 19 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2011.109.1108 | postanowienie z dnia 19 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.109.1107 | postanowienie z dnia 15 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.109.1106 | postanowienie z dnia 15 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.109.1105 | postanowienie z dnia 15 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.109.1104 | postanowienie z dnia 15 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2011.109.1103 | postanowienie z dnia 15 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.109.1102 | postanowienie z dnia 15 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.109.1101 | postanowienie z dnia 15 września 2011 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2011 r.

M.P.2011.108.1100 | obwieszczenie z dnia 28 listopada 2011 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w trzecim kwartale 2011 r.

M.P.2011.108.1099 | obwieszczenie z dnia 28 listopada 2011 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2011.108.1098 | postanowienie z dnia 7 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.108.1097 | postanowienie z dnia 7 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.108.1096 | postanowienie z dnia 2 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.108.1095 | postanowienie z dnia 2 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.108.1094 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.108.1093 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.108.1092 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.108.1091 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.108.1090 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.107.1088 | postanowienie z dnia 25 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.107.1087 | postanowienie z dnia 25 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.107.1086 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.107.1085 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.107.1084 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.107.1083 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.107.1082 | postanowienie z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2011.107.1081 | postanowienie z dnia 17 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.107.1080 | postanowienie z dnia 17 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.107.1079 | postanowienie z dnia 17 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.107.1078 | postanowienie z dnia 16 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.107.1077 | postanowienie z dnia 16 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.107.1076 | postanowienie z dnia 16 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.107.1075 | postanowienie z dnia 9 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.107.1074 | postanowienie z dnia 9 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.107.1073 | postanowienie z dnia 5 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2011.107.1072 | postanowienie z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

M.P.2011.106.1071 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2011.106.1070 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2011.106.1069 | postanowienie z dnia 25 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.106.1068 | postanowienie z dnia 25 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny