Official Gazette

Wolne stanowiska sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

M.P.2020.842 | obwieszczenie z dnia 14 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Singapur-Polska. Umowa o transporcie lotniczym. Warszawa.2014.05.22.

M.P.2020.840 | umowa międzynarodowa z dnia 22 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Rosja-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Kaliningrad.2002.07.26.

M.P.2020.838 | umowa międzynarodowa z dnia 26 lipca 2002 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderów.

M.P.2020.837 | postanowienie z dnia 29 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.836 | postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.835 | postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.834 | postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.833 | postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.832 | postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

M.P.2020.831 | obwieszczenie z dnia 7 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.830 | postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.829 | postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.828 | postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.827 | postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2020.826 | postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.825 | postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.824 | postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.823 | postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.822 | postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.821 | postanowienie z dnia 22 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.820 | postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.819 | postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

M.P.2020.818 | zarządzenie z dnia 17 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2020.816 | postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.815 | postanowienie z dnia 3 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.814 | postanowienie z dnia 3 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.813 | postanowienie z dnia 1 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.812 | postanowienie z dnia 3 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.811 | postanowienie z dnia 3 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiany wprowadzone do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

M.P.2020.810 | komunikat z dnia 11 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Zmiany wprowadzone do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

M.P.2020.809 | komunikat z dnia 11 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2020.808 | obwieszczenie z dnia 11 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Zespół do spraw Programu GovTech Polska.

M.P.2020.807 t.j. | zarządzenie z dnia 20 kwietnia 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

M.P.2020.804 | zarządzenie z dnia 16 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.801 | obwieszczenie z dnia 9 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie rejestru aktuariuszy.

M.P.2020.797 | obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2020 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.796 | obwieszczenie z dnia 7 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.795 | obwieszczenie z dnia 7 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

M.P.2020.793 | komunikat z dnia 1 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2020 r.

M.P.2020.791 | obwieszczenie z dnia 3 września 2020 r. | Akt utracił moc

Sposób postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym.

M.P.2020.789 | uchwała z dnia 18 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wzorce jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar.

M.P.2020.788 | obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.787 | obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.786 | postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.785 | postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.784 | postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.783 | postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.782 | postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.781 | postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.780 | postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.779 | postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.778 | obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.776 | obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.775 | obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej.

M.P.2020.774 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.773 | obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie.

M.P.2020.772 | obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2020.771 | obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

M.P.2020.770 | obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.769 | obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Zakończenie uznawania terytorium Republiki Libańskiej za strefę działań wojennych.

M.P.2020.766 | obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2020.765 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2020.764 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2020.763 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Australia-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Warszawa.2004.04.28.

M.P.2020.761 | umowa międzynarodowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

40. rocznica podpisania porozumień sierpniowych.

M.P.2020.760 | uchwała z dnia 17 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie 40. rocznicy Lubelskiego Lipca '80.

M.P.2020.759 | uchwała z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 roku.

M.P.2020.757 | uchwała z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i jej zapomnianych Bohaterów.

M.P.2020.756 | uchwała z dnia 12 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku.

M.P.2020.755 | uchwała z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny