Official Gazette

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.107.1078 | postanowienie z dnia 16 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.107.1077 | postanowienie z dnia 16 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.107.1076 | postanowienie z dnia 16 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.107.1075 | postanowienie z dnia 9 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.107.1074 | postanowienie z dnia 9 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.107.1073 | postanowienie z dnia 5 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2011.107.1072 | postanowienie z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

M.P.2011.106.1071 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2011.106.1070 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2011.106.1069 | postanowienie z dnia 25 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.106.1068 | postanowienie z dnia 25 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Graniczne kwoty przychodu dla 2011 r. stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent.

M.P.2011.105.1066 | komunikat z dnia 23 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m[2] powierzchni użytkowej lokalu.

M.P.2011.105.1062 | obwieszczenie z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Wysokość ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.2011.105.1060 | obwieszczenie z dnia 25 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2011.105.1059 | obwieszczenie z dnia 26 października 2011 r. | Akt utracił moc

Wybór członka Trybunału Stanu.

M.P.2011.105.1058 | uchwała z dnia 19 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Wotum zaufania dla Rady Ministrów.

M.P.2011.105.1057 | uchwała z dnia 19 listopada 2011 r. | Akt nienormatywny

Wybór Trybunału Stanu.

M.P.2011.105.1056 | uchwała z dnia 17 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2011.104.1055 | obwieszczenie z dnia 17 listopada 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2011.104.1054 | obwieszczenie z dnia 10 listopada 2011 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.104.1052 | postanowienie z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.104.1051 | postanowienie z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2011.104.1050 | postanowienie z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2011.104.1049 | postanowienie z dnia 5 października 2011 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.104.1048 | postanowienie z dnia 5 października 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.104.1047 | postanowienie z dnia 30 września 2011 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi.

M.P.2011.104.1046 | postanowienie z dnia 16 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu.

M.P.2011.104.1045 | postanowienie z dnia 16 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.104.1044 | uchwała z dnia 17 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Wybór sekretarzy Sejmu.

M.P.2011.104.1043 | uchwała z dnia 17 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2011 r.

M.P.2011.103.1042 | komunikat z dnia 10 listopada 2011 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.2011.103.1040 | postanowienie z dnia 5 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.103.1039 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.103.1038 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.103.1037 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.103.1036 | postanowienie z dnia 2 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.103.1035 | postanowienie z dnia 2 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.103.1034 | postanowienie z dnia 2 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.103.1033 | postanowienie z dnia 2 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.103.1032 | postanowienie z dnia 2 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.103.1031 | postanowienie z dnia 2 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2011.103.1029 | postanowienie z dnia 3 października 2011 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2011.103.1041 | obwieszczenie z dnia 7 listopada 2011 r. | Akt nienormatywny

Powołanie w skład Rady Ministrów.

M.P.2011.102.1027 | postanowienie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2011.102.1026 | postanowienie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Desygnowanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2011.101.1023 | postanowienie z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie dymisji Rady Ministrów.

M.P.2011.101.1022 | postanowienie z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2011.101.1021 | postanowienie z dnia 7 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2011.101.1020 | postanowienie z dnia 7 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach.

M.P.2011.100.1019 | postanowienie z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie.

M.P.2011.100.1018 | postanowienie z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Bogdana Romana Święczkowskiego.

M.P.2011.100.1017 | postanowienie z dnia 27 października 2011 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Dariusza Barskiego.

M.P.2011.100.1016 | postanowienie z dnia 27 października 2011 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Adama Sebastiana Jarubasa.

M.P.2011.100.1015 | postanowienie z dnia 26 października 2011 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Andrzeja Hetmana.

M.P.2011.100.1014 | postanowienie z dnia 26 października 2011 r. | Akt indywidualny

Wybór wicemarszałków Senatu.

M.P.2011.100.1013 | uchwała z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Wybór Marszałka Senatu.

M.P.2011.100.1012 | uchwała z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Wybór wicemarszałka Sejmu.

M.P.2011.100.1011 | uchwała z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Wybór wicemarszałków Sejmu.

M.P.2011.100.1010 | uchwała z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Ustalenie liczby wicemarszałków Sejmu.

M.P.2011.100.1009 | uchwała z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Wybór Marszałka Sejmu.

M.P.2011.100.1008 | uchwała z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Pierwszy wskaźnik waloryzacji.

M.P.2011.99.1006 | komunikat z dnia 7 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2011.99.1004 | obwieszczenie z dnia 17 października 2011 r. | Akt nienormatywny

Szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2007-2009.

M.P.2011.99.1003 | obwieszczenie z dnia 31 października 2011 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2011.99.1002 | obwieszczenie z dnia 28 października 2011 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

M.P.2011.99.1001 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2011.99.1000 | postanowienie z dnia 3 października 2011 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie programu pod nazwą "Diamentowy Grant".

M.P.2011.98.999 | komunikat z dnia 27 października 2011 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2012.

M.P.2011.98.998 | obwieszczenie z dnia 18 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie rejestru aktuariuszy.

M.P.2011.98.997 | obwieszczenie z dnia 20 października 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.98.996 | postanowienie z dnia 17 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.98.995 | postanowienie z dnia 2 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.98.994 | postanowienie z dnia 2 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.98.993 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.98.992 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.98.991 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.98.990 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.98.989 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny