Official Gazette

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2012.72 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2012 r. | Akt nienormatywny

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

M.P.2012.71 | uchwała z dnia 1 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

M.P.2012.70 | uchwała z dnia 27 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2011 r. w stosunku do 2010 r.

M.P.2012.69 | komunikat z dnia 9 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Kwota bazowa w 2011 r.

M.P.2012.68 | komunikat z dnia 9 lutego 2012 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie maja 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

M.P.2012.67 | uchwała z dnia 2 lutego 2012 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 100. rocznicy śmierci Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza.

M.P.2012.66 | uchwała z dnia 1 lutego 2012 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

M.P.2012.65 | uchwała z dnia 1 lutego 2012 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2011 r.

M.P.2012.63 | komunikat z dnia 9 lutego 2012 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2011 r.

M.P.2012.62 | komunikat z dnia 9 lutego 2012 r. | Akt nienormatywny

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2012.58 | obwieszczenie z dnia 13 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2012.55 | komunikat z dnia 2 lutego 2012 r. | Akt nienormatywny

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2012.54 | komunikat z dnia 2 lutego 2012 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki.

M.P.2012.53 | obwieszczenie z dnia 2 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2012.50 | obwieszczenie z dnia 26 stycznia 2012 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2011 r.

M.P.2012.42 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt nienormatywny

Wydana decyzja w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2012.40 | komunikat z dnia 17 stycznia 2012 r. | Akt nienormatywny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 5/09.

M.P.2012.39 | wyrok z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.2012.38 | uchwała z dnia 23 stycznia 2012 r. | Akt jednorazowy

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 34 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu.

M.P.2012.37 | postanowienie z dnia 24 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.2012.34 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Sławomira Rybickiego.

M.P.2012.33 | postanowienie z dnia 17 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Sytuacja radiacyjna kraju w IV kwartale 2011 r.

M.P.2012.31 | komunikat z dnia 16 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2011 r.

M.P.2012.30 | komunikat z dnia 13 stycznia 2012 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2011 r.

M.P.2012.29 | komunikat z dnia 13 stycznia 2012 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2011 r.

M.P.2012.28 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2012 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2011 r.

M.P.2012.27 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2012 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2011 r.

M.P.2012.26 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt nienormatywny

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2011 r.

M.P.2012.25 | komunikat z dnia 13 stycznia 2012 r. | Akt nienormatywny

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2011 r.

M.P.2012.23 | komunikat z dnia 13 stycznia 2012 r. | Akt nienormatywny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 10/09.

M.P.2012.20 | wyrok z dnia 12 stycznia 2012 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2012.18 | obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2012 r. | Akt nienormatywny

Pozbawienie odznaczenia.

M.P.2012.13 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Pozbawienie odznaczenia.

M.P.2012.12 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wybór posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2012.11 | uchwała z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wybór posłów członków Krajowej Rady Prokuratury.

M.P.2012.10 | uchwała z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2012.9 | obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

M.P.2012.8 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2012.5 | postanowienie z dnia 5 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2012.4 | obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2012.3 | obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

M.P.2012.1 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Zmieniona lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

M.P.2011.118.1197 | komunikat z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

M.P.2011.118.1196 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Potępienie stanu wojennego w 30. rocznicę jego wprowadzenia.

M.P.2011.118.1194 | uchwała z dnia 21 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

M.P.2011.118.1193 | uchwała z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci Karola Józefa Lipińskiego w 150. rocznicę Jego śmierci.

M.P.2011.118.1192 | uchwała z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci Václava Havla.

M.P.2011.118.1191 | uchwała z dnia 21 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

M.P.2011.118.1190 | uchwała z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego.

M.P.2011.117.1189 | komunikat z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie w wojewódzkich sądach administracyjnych.

M.P.2011.117.1188 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2011.117.1187 | obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2011.117.1186 | obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprostowanie błędów.

M.P.2011.117.1185 | obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

M.P.2011.117.1182 | postanowienie z dnia 5 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 22 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie.

M.P.2011.117.1181 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2011.117.1180 | uchwała z dnia 21 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wybór członków Krajowej Rady Prokuratury.

M.P.2011.117.1179 | uchwała z dnia 21 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny