Official Gazette

Nadanie orderów.

M.P.2012.434 | postanowienie z dnia 16 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.433 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.432 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.431 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.430 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.428 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.427 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.426 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.425 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2012.424 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.423 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.422 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2012.421 | obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.420 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.419 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.418 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.417 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.416 | postanowienie z dnia 9 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.415 | postanowienie z dnia 9 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.414 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.413 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.412 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.411 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2012.408 | obwieszczenie z dnia 5 czerwca 2012 r. | Akt nienormatywny

Mołdowa-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych. Baku.2011.09.13.

M.P.2012.405 | umowa międzynarodowa z dnia 13 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Egipt-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki. Kair.2011.06.15.

M.P.2012.403 | umowa międzynarodowa z dnia 15 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Francja-Polska. Umowa o koprodukcji filmowej. Paryż.2012.03.05.

M.P.2012.401 | umowa międzynarodowa z dnia 5 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Chiny-Polska. Umowa o współpracy w zakresie zrównoważonej infrastruktury. Warszawa.2012.04.25.

M.P.2012.399 | umowa międzynarodowa z dnia 25 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2011 r.

M.P.2012.398 | komunikat z dnia 31 maja 2012 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w pierwszym kwartale 2012 r.

M.P.2012.397 | obwieszczenie z dnia 30 maja 2012 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2012 r.

M.P.2012.396 | obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2012.395 | obwieszczenie z dnia 30 maja 2012 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.2012.394 | postanowienie z dnia 5 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.393 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.392 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.391 | postanowienie z dnia 7 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2012.390 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2012.389 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.388 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.387 | postanowienie z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.386 | postanowienie z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.385 | postanowienie z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2012.382 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt jednorazowy

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za maj 2012 r.

M.P.2012.381 | obwieszczenie z dnia 5 czerwca 2012 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2012 r.

M.P.2012.379 | obwieszczenie z dnia 28 maja 2012 r. | Akt nienormatywny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2012.378 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2012.377 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2012.376 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2012.375 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2012.374 | postanowienie z dnia 22 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2012.373 | obwieszczenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.372 | postanowienie z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2012.371 | postanowienie z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.370 | postanowienie z dnia 24 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.369 | postanowienie z dnia 23 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.368 | postanowienie z dnia 23 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.367 | postanowienie z dnia 23 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.366 | postanowienie z dnia 21 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.365 | postanowienie z dnia 23 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.364 | postanowienie z dnia 21 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.363 | postanowienie z dnia 21 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.362 | postanowienie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.361 | postanowienie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2012.360 | postanowienie z dnia 17 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.359 | postanowienie z dnia 17 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.358 | postanowienie z dnia 16 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2012.357 | obwieszczenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych.

M.P.2012.355 | obwieszczenie z dnia 22 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Setna rocznica śmierci Bolesława Prusa (1847-1912).

M.P.2012.350 | uchwała z dnia 10 maja 2012 r. | Akt nienormatywny

30. rocznica utworzenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność".

M.P.2012.346 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego.

M.P.2012.345 | postanowienie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny