Official Gazette

Wysokość stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r.

M.P.2020.934 | obwieszczenie z dnia 5 października 2020 r. | Akt jednorazowy

45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.

M.P.2020.933 | uchwała z dnia 29 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2020.932 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygady Służby Wywiadu Wojskowego.

M.P.2020.931 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej.

M.P.2020.930 | postanowienie z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Wysokość stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r.

M.P.2020.929 | obwieszczenie z dnia 5 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2020.928 | postanowienie z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2020.927 | postanowienie z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2020.926 | postanowienie z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Zdrowia.

M.P.2020.924 | zarządzenie z dnia 8 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Wysokość stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r.

M.P.2020.922 | obwieszczenie z dnia 5 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Komunikacja lotnicza pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami. Warszawa.1993.09.03.

M.P.2020.920 | umowa z dnia 3 września 1993 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

M.P.2020.919 | zarządzenie z dnia 7 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.

M.P.2020.918 | zarządzenie z dnia 9 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2020.917 | postanowienie z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2020.916 | postanowienie z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2020.915 | postanowienie z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady.

M.P.2020.914 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2020.913 | obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie na stopień generała broni.

M.P.2020.912 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Japonia-Polska. Umowa o transporcie lotniczym. Tokio.1994.12.07.

M.P.2020.910 | umowa międzynarodowa z dnia 7 grudnia 1994 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

M.P.2020.908 | postanowienie z dnia 16 września 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2020.907 | postanowienie z dnia 14 września 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2020.906 | postanowienie z dnia 14 września 2020 r. | Akt indywidualny

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2020 r. z podziałem na województwa.

M.P.2020.902 | obwieszczenie z dnia 5 października 2020 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

M.P.2020.900 | obwieszczenie z dnia 1 października 2020 r. | Akt nienormatywny

Wysokość stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2021.

M.P.2020.899 | obwieszczenie z dnia 30 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Narodowy Rachunek Zdrowia za 2018 r.

M.P.2020.898 | obwieszczenie z dnia 30 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2020.897 | zarządzenie z dnia 6 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2020.896 | postanowienie z dnia 6 października 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2020.895 | postanowienie z dnia 6 października 2020 r. | Akt indywidualny

Stawki opłat na rok 2021 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

M.P.2020.894 | obwieszczenie z dnia 28 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.893 | postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.892 | postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.891 | postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.890 | postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.889 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.888 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Umowa o komunikacji lotniczej. New Delhi.1977.01.25.

M.P.2020.884 | umowa z dnia 25 stycznia 1977 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwoty tych dotacji.

M.P.2020.883 | obwieszczenie z dnia 23 września 2020 r. | Akt utracił moc

Chiny-Polska. Umowa o cywilnej komunikacji lotniczej. Pekin.1986.03.20.

M.P.2020.881 | umowa międzynarodowa z dnia 20 marca 1986 r. | Akt obowiązujący

Zmiany wprowadzone do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

M.P.2020.880 | komunikat z dnia 21 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie zasług króla Zygmunta II Augusta w 500. rocznicę urodzin.

M.P.2020.877 | uchwała z dnia 17 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów.

M.P.2020.876 | obwieszczenie z dnia 28 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Jordania-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Amman.1993.11.22.

M.P.2020.874 | umowa międzynarodowa z dnia 22 listopada 1993 r. | Akt obowiązujący

Upamiętnienie 20. rocznicy śmierci Jerzego Giedroycia.

M.P.2020.873 | uchwała z dnia 17 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2020.872 | postanowienie z dnia 29 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2020.871 | postanowienie z dnia 25 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.870 | postanowienie z dnia 22 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2020.869 | postanowienie z dnia 22 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2020.868 | zarządzenie z dnia 25 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.866 | postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.865 | postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.864 | postanowienie z dnia 2 września 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.863 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 80. rocznicy utworzenia Batalionów Chłopskich.

M.P.2020.862 | uchwała z dnia 17 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2020.860 | komunikat z dnia 18 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie założeń polityki pieniężnej na rok 2021.

M.P.2020.859 | uchwała z dnia 15 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.

M.P.2020.858 | obwieszczenie z dnia 17 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

M.P.2020.857 | obwieszczenie z dnia 21 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

M.P.2020.855 | uchwała z dnia 18 września 2020 r. | Akt indywidualny

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2020.854 | komunikat z dnia 18 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2020 r.

M.P.2020.853 | obwieszczenie z dnia 22 września 2020 r. | Akt utracił moc

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

M.P.2020.852 | obwieszczenie z dnia 23 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.2020.851 | postanowienie z dnia 22 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.850 | postanowienie z dnia 22 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.849 | postanowienie z dnia 22 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.848 | postanowienie z dnia 22 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.847 | postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2020.846 | komunikat z dnia 18 września 2020 r. | Akt nienormatywny