Official Gazette

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2013.578 | obwieszczenie z dnia 1 lipca 2013 r. | Akt nienormatywny

Przedłużenie kadencji Dowódcy Marynarki Wojennej.

M.P.2013.575 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Przedłużenie kadencji Dowódcy Wojsk Specjalnych.

M.P.2013.574 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Przedłużenie kadencji Dowódcy Sił Powietrznych.

M.P.2013.573 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Przedłużenie kadencji Dowódcy Wojsk Lądowych.

M.P.2013.572 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych.

M.P.2013.571 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

M.P.2013.570 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za czerwiec 2013 r.

M.P.2013.569 | obwieszczenie z dnia 4 lipca 2013 r. | Akt nienormatywny

Liczba, przewidziana do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego.

M.P.2013.565 | obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2013 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

M.P.2013.562 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska.

M.P.2013.561 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora Władysława Ortyla.

M.P.2013.560 | postanowienie z dnia 13 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.2013.558 | uchwała z dnia 20 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2013.557 | obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2013.556 | obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2013.555 | obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2013.554 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2013.552 | obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2013 r. | Akt nienormatywny

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2013.548 | obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Średnia krajowa dochodów gmin i powiatów w 2012 r. przypadających na jednego mieszkańca.

M.P.2013.545 | obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2013.543 | uchwała z dnia 13 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych.

M.P.2013.540 t.j. | zarządzenie z dnia 9 listopada 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wydana decyzja w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2013.539 | komunikat z dnia 13 czerwca 2013 r. | Akt nienormatywny

Miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2013 r.

M.P.2013.538 | obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2013.535 | postanowienie z dnia 11 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska komornika sądowego.

M.P.2013.533 | obwieszczenie z dnia 31 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za maj 2013 r.

M.P.2013.530 | obwieszczenie z dnia 5 czerwca 2013 r. | Akt nienormatywny

Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

M.P.2013.529 | komunikat z dnia 16 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2013.528 | obwieszczenie z dnia 29 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Komisarza Wyborczego w Radomiu na kadencję w latach 2013-2018.

M.P.2013.527 | uchwała z dnia 3 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisarza Wyborczego w Łodzi na kadencję w latach 2013-2018.

M.P.2013.526 | uchwała z dnia 3 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w pierwszym kwartale 2013 r.

M.P.2013.524 | obwieszczenie z dnia 29 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki.

M.P.2013.510 | obwieszczenie z dnia 17 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2013.523 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.522 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.521 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.520 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.519 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.518 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2013.517 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.516 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2013.515 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.514 | postanowienie z dnia 18 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.513 | postanowienie z dnia 18 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.512 | postanowienie z dnia 18 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.511 | postanowienie z dnia 16 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Uczczenie pamięci Grzegorza Przemyka - ofiary stanu wojennego w 30. rocznicę Jego śmierci.

M.P.2013.509 | uchwała z dnia 22 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2013.507 | obwieszczenie z dnia 22 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2013.506 | obwieszczenie z dnia 22 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2013 r.

M.P.2013.505 | obwieszczenie z dnia 28 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2013 r.

M.P.2013.504 | obwieszczenie z dnia 29 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Aktualizacja Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016.

M.P.2013.503 | uchwała z dnia 30 kwietnia 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2013.502 | postanowienie z dnia 15 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.501 | postanowienie z dnia 15 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.500 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.499 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.498 | postanowienie z dnia 10 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.497 | postanowienie z dnia 10 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.496 | postanowienie z dnia 10 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.495 | postanowienie z dnia 9 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.494 | postanowienie z dnia 9 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.493 | postanowienie z dnia 9 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.492 | postanowienie z dnia 3 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.491 | postanowienie z dnia 3 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dnia 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich.

M.P.2013.490 | uchwała z dnia 24 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2012 r.

M.P.2013.489 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny