Official Gazette

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu.

M.P.2020.1032 | obwieszczenie z dnia 2 listopada 2020 r. | Akt nienormatywny

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021.

M.P.2020.1031 | obwieszczenie z dnia 4 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2020 r.

M.P.2020.1030 | komunikat z dnia 10 listopada 2020 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

M.P.2020.1028 | ogłoszenie z dnia 28 października 2020 r. | Akt utracił moc

Słowenia-Polska. Umowa o wzajemnej reprezentacji wizowej. Lublana.2020.09.07.

M.P.2020.1026 | umowa międzynarodowa z dnia 7 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2020.1025 | komunikat z dnia 4 listopada 2020 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych.

M.P.2020.1023 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2020.1022 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie w skład Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2020.1021 | postanowienie z dnia 2 listopada 2020 r. | Akt indywidualny

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Obróbka wstępna warzyw i owoców" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2020.1020 | obwieszczenie z dnia 30 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa w Radzie Mediów Narodowych.

M.P.2020.1019 | postanowienie z dnia 20 października 2020 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie setnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce ustawy o spółdzielniach.

M.P.2020.1018 | uchwała z dnia 28 października 2020 r. | Akt nienormatywny

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Zmywanie naczyń" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2020.1017 | obwieszczenie z dnia 29 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.1016 | obwieszczenie z dnia 21 października 2020 r. | Akt nienormatywny

Sprostowanie błędu.

M.P.2020.1015 | obwieszczenie z dnia 2 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m[2] powierzchni użytkowej lokalu.

M.P.2020.1014 | obwieszczenie z dnia 30 października 2020 r. | Akt utracił moc

Upamiętnienie 80. rocznicy Bitwy o Anglię i jej Polskich Bohaterów.

M.P.2020.1013 | uchwała z dnia 28 października 2020 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja radiacyjna kraju w III kwartale 2020 r.

M.P.2020.1010 | komunikat z dnia 27 października 2020 r. | Akt utracił moc

Szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2016-2018.

M.P.2020.1009 | obwieszczenie z dnia 30 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska.

M.P.2020.1007 | zarządzenie z dnia 28 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Komitet Sterujący do spraw Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.

M.P.2020.1004 t.j. | zarządzenie z dnia 24 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji.

M.P.2020.1003 | zarządzenie z dnia 23 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Stawki minimalne podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r.

M.P.2020.1002 | obwieszczenie z dnia 8 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.1001 | postanowienie z dnia 11 września 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2020.1000 | postanowienie z dnia 22 września 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

M.P.2020.999 t.j. | zarządzenie z dnia 20 maja 2004 r. | Akt obowiązujący

Międzyresortowy Zespół do spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych.

M.P.2020.998 t.j. | zarządzenie z dnia 4 maja 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Piekarz - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2020.997 | obwieszczenie z dnia 5 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2020.996 | postanowienie z dnia 28 września 2020 r. | Akt indywidualny

Informacja Rady Mediów Narodowych.

M.P.2020.995 | uchwała z dnia 30 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2020.993 | postanowienie z dnia 21 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2020.992 | postanowienie z dnia 21 września 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.991 | postanowienie z dnia 21 września 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.990 | postanowienie z dnia 16 września 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.989 | postanowienie z dnia 10 września 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.988 | postanowienie z dnia 8 września 2020 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.987 | postanowienie z dnia 5 października 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego.

M.P.2020.986 | zarządzenie z dnia 14 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2020 r.

M.P.2020.984 | komunikat z dnia 15 października 2020 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2020.981 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.980 | postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.979 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.978 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2020.977 | postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych.

M.P.2020.976 | zarządzenie z dnia 19 października 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2020.975 | zarządzenie z dnia 19 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2020.974 | postanowienie z dnia 19 października 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2020.973 | postanowienie z dnia 19 października 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2020.972 | postanowienie z dnia 19 października 2020 r. | Akt indywidualny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2020.971 | ogłoszenie z dnia 5 października 2020 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2020.970 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2020.969 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.968 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.967 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.966 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2020 r.

M.P.2020.965 | komunikat z dnia 15 października 2020 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej.

M.P.2020.964 | zarządzenie z dnia 16 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.963 | postanowienie z dnia 7 października 2020 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.962 | postanowienie z dnia 7 października 2020 r. | Akt indywidualny

Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021.

M.P.2020.961 | obwieszczenie z dnia 9 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2020.959 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.958 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.957 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.956 | postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.955 | postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Wysokość opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2021 r.

M.P.2020.954 | ogłoszenie z dnia 12 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Filipiny-Polska. Umowa o cywilnej komunikacji lotniczej. Manila.1993.07.01.

M.P.2020.951 | umowa międzynarodowa z dnia 1 lipca 1993 r. | Akt obowiązujący

Aktualizacja programu wieloletniego pod nazwą "Program polskiej energetyki jądrowej".

M.P.2020.946 | uchwała z dnia 2 października 2020 r. | Akt obowiązujący