Official Gazette

Nadanie orderów.

M.P.2013.842 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2013.841 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.840 | postanowienie z dnia 6 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.839 | postanowienie z dnia 4 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.838 | postanowienie z dnia 4 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.837 | postanowienie z dnia 4 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.836 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawki kar za zniszczenie zieleni na rok 2014.

M.P.2013.835 | obwieszczenie z dnia 24 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji.

M.P.2013.833 | zarządzenie z dnia 29 października 2013 r. | Akt utracił moc

Odwołanie członka Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2013.832 | postanowienie z dnia 3 października 2013 r. | Akt indywidualny

Lista przedsiębiorców, którym została wydana decyzja o zakończeniu restrukturyzacji.

M.P.2013.831 | ogłoszenie z dnia 24 września 2013 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

M.P.2013.830 | obwieszczenie z dnia 9 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie.

M.P.2013.829 | obwieszczenie z dnia 9 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2013 r.

M.P.2013.826 | komunikat z dnia 15 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2013 r.

M.P.2013.825 | komunikat z dnia 15 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 r.

M.P.2013.823 | komunikat z dnia 15 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Pozbawienie orderu.

M.P.2013.822 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Wysokość opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2014 r.

M.P.2013.819 | ogłoszenie z dnia 30 września 2013 r. | Akt utracił moc

600. rocznica Unii Horodelskiej.

M.P.2013.818 | uchwała z dnia 3 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie 17 września Dniem Sybiraka.

M.P.2013.815 | uchwała z dnia 27 września 2013 r. | Akt nienormatywny

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.

M.P.2013.812 | obwieszczenie z dnia 7 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2013.811 | uchwała z dnia 2 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za wrzesień 2013 r.

M.P.2013.810 | obwieszczenie z dnia 7 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2013.809 | postanowienie z dnia 9 września 2013 r. | Akt indywidualny

Litwa-Polska. Umowa o współpracy w morskim i lotniczym poszukiwaniu i ratownictwie. Wilno.2009.10.19.

M.P.2013.805 | umowa międzynarodowa z dnia 9 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2013.804 | obwieszczenie z dnia 27 września 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2013.803 | obwieszczenie z dnia 24 września 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2013.802 | obwieszczenie z dnia 1 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2013.800 | obwieszczenie z dnia 23 września 2013 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

M.P.2013.798 t.j. | zarządzenie z dnia 22 listopada 2006 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów.

M.P.2013.797 | obwieszczenie z dnia 26 września 2013 r. | Akt utracił moc

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2013.795 | obwieszczenie z dnia 19 września 2013 r. | Akt nienormatywny

Algieria-Polska. Umowa o transporcie lotniczym. Warszawa.2011.07.07.

M.P.2013.792 | umowa międzynarodowa z dnia 7 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie.

M.P.2013.791 | obwieszczenie z dnia 10 września 2013 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie 330. rocznicy bitwy pod Wiedniem.

M.P.2013.790 | uchwała z dnia 13 września 2013 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r.

M.P.2013.789 | komunikat z dnia 9 września 2013 r. | Akt utracił moc

Ukraina-Polska. Porozumienie o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice. Kijów.2012.09.29.

M.P.2013.787 | umowa międzynarodowa z dnia 19 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Zj.Emir.Arabskie-Polska. Umowa o współpracy gospodarczej. Abu Dhabi.2012.04.22

M.P.2013.785 | umowa międzynarodowa z dnia 22 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2013.784 | obwieszczenie z dnia 17 września 2013 r. | Akt nienormatywny

Regulamin Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2013.783 | uchwała z dnia 24 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu.

M.P.2013.780 | postanowienie z dnia 19 września 2013 r. | Akt utracił moc

Ustalenie założeń polityki pieniężnej na rok 2014.

M.P.2013.779 | uchwała z dnia 3 września 2013 r. | Akt utracił moc

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

M.P.2013.778 | komunikat z dnia 11 września 2013 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska komornika sądowego.

M.P.2013.777 | obwieszczenie z dnia 5 września 2013 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

M.P.2013.776 t.j. | zarządzenie z dnia 24 października 2006 r. | Akt utracił moc

Maksymalne stawki opłat produktowych na rok 2014.

M.P.2013.775 | obwieszczenie z dnia 3 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r.

M.P.2013.774 | obwieszczenie z dnia 23 września 2013 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2013 r.

M.P.2013.773 | obwieszczenie z dnia 9 września 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie stopni oficerskich generała broni, generała dywizji, wiceadmirała oraz generała brygady.

M.P.2013.772 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

M.P.2013.771 | postanowienie z dnia 17 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2013.770 | postanowienie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2013.769 | postanowienie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Mongolia-Polska. Umowa o współpracy gospodarczej. Warszawa.2013.01.21.

M.P.2013.767 | umowa międzynarodowa z dnia 21 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Hiszpania-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie transportu i infrastruktury transportowej. Madryt.2013.07.15.

M.P.2013.765 | umowa międzynarodowa z dnia 15 lipca 2013 r. | Akt obowiązujący

Zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych.

M.P.2013.762 | komunikat z dnia 11 września 2013 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

M.P.2013.761 | zarządzenie z dnia 20 września 2013 r. | Akt utracił moc

Stawki opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2014.

M.P.2013.760 | obwieszczenie z dnia 3 września 2013 r. | Akt utracił moc

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach.

M.P.2013.759 | postanowienie z dnia 2 września 2013 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.

M.P.2013.758 | komunikat z dnia 22 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zmieniona lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

M.P.2013.756 | komunikat z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.

M.P.2013.754 | uchwała z dnia 13 września 2013 r. | Akt nienormatywny