Official Gazette

Nadanie stopni oficerskich generała broni, generała dywizji, wiceadmirała oraz generała brygady.

M.P.2013.772 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

M.P.2013.771 | postanowienie z dnia 17 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2013.770 | postanowienie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2013.769 | postanowienie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Mongolia-Polska. Umowa o współpracy gospodarczej. Warszawa.2013.01.21.

M.P.2013.767 | umowa międzynarodowa z dnia 21 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Hiszpania-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie transportu i infrastruktury transportowej. Madryt.2013.07.15.

M.P.2013.765 | umowa międzynarodowa z dnia 15 lipca 2013 r. | Akt obowiązujący

Zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych.

M.P.2013.762 | komunikat z dnia 11 września 2013 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

M.P.2013.761 | zarządzenie z dnia 20 września 2013 r. | Akt utracił moc

Stawki opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2014.

M.P.2013.760 | obwieszczenie z dnia 3 września 2013 r. | Akt utracił moc

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach.

M.P.2013.759 | postanowienie z dnia 2 września 2013 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.

M.P.2013.758 | komunikat z dnia 22 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zmieniona lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

M.P.2013.756 | komunikat z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.

M.P.2013.754 | uchwała z dnia 13 września 2013 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi.

M.P.2013.752 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Konstantego Bronisława Miodowicza.

M.P.2013.751 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Wysokość kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2013.747 | obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2013.742 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2013 r.

M.P.2013.740 | obwieszczenie z dnia 6 września 2013 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2013.736 | obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Uczczenie Wojciecha Trąmpczyńskiego.

M.P.2013.735 | uchwała z dnia 9 sierpnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2013.733 | postanowienie z dnia 17 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za sierpień 2013 r.

M.P.2013.732 | obwieszczenie z dnia 6 września 2013 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

M.P.2013.730 t.j. | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014.

M.P.2013.729 | obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2013 r.

M.P.2013.728 | obwieszczenie z dnia 27 sierpnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

M.P.2013.726 | komunikat z dnia 8 sierpnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

M.P.2013.724 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2013.723 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Powołanie komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2013-2018.

M.P.2013.722 | uchwała z dnia 12 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Stawki opłat na rok 2014 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

M.P.2013.721 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2013.720 | obwieszczenie z dnia 8 sierpnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.718 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.717 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.716 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.715 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.714 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.713 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.712 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.711 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.710 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.709 | postanowienie z dnia 17 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.708 | postanowienie z dnia 17 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Maksymalne opłaty za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2014 r.

M.P.2013.705 | obwieszczenie z dnia 30 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

M.P.2013.707 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2013.706 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.703 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.702 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.701 | postanowienie z dnia 11 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.700 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.699 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego.

M.P.2013.695 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie niektórych zespołów międzyresortowych.

M.P.2013.694 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2013.692 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska komornika sądowego.

M.P.2013.691 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2013 r. | Akt nienormatywny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 1/13.

M.P.2013.690 | wyrok z dnia 24 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.687 | zarządzenie z dnia 15 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

70. rocznica buntu więźniów w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Treblince.

M.P.2013.685 | uchwała z dnia 26 lipca 2013 r. | Akt nienormatywny

Powołanie komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2013-2018.

M.P.2013.683 | uchwała z dnia 5 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Karta Praw Osób z Autyzmem.

M.P.2013.682 | uchwała z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt nienormatywny