Official Gazette

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.950 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2013.949 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.948 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.947 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.946 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.945 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.944 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.943 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.942 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.941 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.940 | postanowienie z dnia 22 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.939 | postanowienie z dnia 22 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.938 | postanowienie z dnia 22 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.937 | postanowienie z dnia 22 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.936 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.935 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.934 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.933 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.932 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.931 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.930 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.929 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Izrael-Polska. Umowa o koprodukcji filmowej. Jerozolima.2004.02.16.

M.P.2013.927 | umowa międzynarodowa z dnia 16 lutego 2004 r. | Akt obowiązujący

Wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m[2] powierzchni użytkowej lokalu.

M.P.2013.925 | obwieszczenie z dnia 19 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2013.924 | postanowienie z dnia 9 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.923 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.922 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.921 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.920 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.919 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2013.918 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.917 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.916 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.915 | postanowienie z dnia 31 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.914 | postanowienie z dnia 31 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.913 | postanowienie z dnia 31 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.912 | postanowienie z dnia 31 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.911 | postanowienie z dnia 31 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.910 | postanowienie z dnia 22 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.909 | postanowienie z dnia 15 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.908 | postanowienie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.907 | postanowienie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.906 | postanowienie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Wysokość stawki opłaty paliwowej na rok 2014.

M.P.2013.905 | obwieszczenie z dnia 8 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2013 r.

M.P.2013.904 | komunikat z dnia 13 listopada 2013 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.902 t.j. | zarządzenie z dnia 17 września 2008 r. | Akt utracił moc

Przyjęte i odrzucone sprawozdania partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2012 r.

M.P.2013.900 | komunikat z dnia 7 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie 200. rocznicy śmierci księcia Józefa Poniatowskiego.

M.P.2013.899 | uchwała z dnia 23 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 1150. rocznicy misji chrystianizacyjnej świętych Cyryla i Metodego wśród Słowian.

M.P.2013.897 | uchwała z dnia 23 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

M.P.2013.896 | obwieszczenie z dnia 27 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Wybór uzupełniający posła członka Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2013.894 | uchwała z dnia 9 października 2013 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska.

M.P.2013.893 | obwieszczenie z dnia 8 października 2013 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2013.892 | obwieszczenie z dnia 16 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2013.891 | komunikat z dnia 16 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Wydane decyzje w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2013.890 | komunikat z dnia 11 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej.

M.P.2013.889 | komunikat z dnia 8 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2013.884 | postanowienie z dnia 9 września 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2013.883 | postanowienie z dnia 12 września 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2013.882 | postanowienie z dnia 4 września 2013 r. | Akt indywidualny

Wydana decyzja w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2013.881 | komunikat z dnia 10 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2009-2011.

M.P.2013.880 | obwieszczenie z dnia 31 października 2013 r. | Akt utracił moc

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za październik 2013 r.

M.P.2013.877 | obwieszczenie z dnia 5 listopada 2013 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderu.

M.P.2013.874 | postanowienie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2013.873 | postanowienie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2013.872 | postanowienie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.871 | postanowienie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.870 | postanowienie z dnia 9 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.869 | postanowienie z dnia 8 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.868 | postanowienie z dnia 8 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.867 | postanowienie z dnia 8 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.866 | postanowienie z dnia 8 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.865 | postanowienie z dnia 1 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2013.864 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.863 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny