Official Gazette

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2013 r.

M.P.2014.100 | obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2013 r.

M.P.2014.99 | obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2013 r.

M.P.2014.98 | obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja radiacyjna kraju w IV kwartale 2013 r.

M.P.2014.96 | komunikat z dnia 17 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r.

M.P.2014.94 | komunikat z dnia 15 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2013 r.

M.P.2014.92 | obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.90 | postanowienie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.89 | postanowienie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.88 | postanowienie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.87 | postanowienie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.86 | postanowienie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.85 | postanowienie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.84 | postanowienie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.83 | postanowienie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.82 | postanowienie z dnia 13 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.81 | postanowienie z dnia 13 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.80 | postanowienie z dnia 13 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.79 | postanowienie z dnia 13 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.78 | postanowienie z dnia 13 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.77 | postanowienie z dnia 13 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.76 | postanowienie z dnia 31 października 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.75 | postanowienie z dnia 31 października 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.74 | postanowienie z dnia 31 października 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.73 | postanowienie z dnia 31 października 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.72 | postanowienie z dnia 31 października 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.71 | postanowienie z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.70 | postanowienie z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.69 | postanowienie z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.68 | postanowienie z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.67 | postanowienie z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.66 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.65 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.64 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.63 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.62 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.61 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.60 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.59 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.58 | postanowienie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.57 | postanowienie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.56 | postanowienie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.55 | postanowienie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.54 | postanowienie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2013 r.

M.P.2014.53 | komunikat z dnia 15 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

M.P.2014.52 | uchwała z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zmieniona lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

M.P.2014.50 | komunikat z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2014.49 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2013 r.

M.P.2014.48 | komunikat z dnia 15 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2013 r.

M.P.2014.47 | komunikat z dnia 15 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie programu pod nazwą "Iuventus Plus".

M.P.2014.46 | komunikat z dnia 20 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie.

M.P.2014.44 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji.

M.P.2014.39 t.j. | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Powołanie w skład Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2014.38 | postanowienie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

M.P.2014.37 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

M.P.2014.36 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

M.P.2014.35 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie Dowódcy Sił Powietrznych.

M.P.2014.34 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie Dowódcy Wojsk Specjalnych.

M.P.2014.33 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych.

M.P.2014.32 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie Dowódcy Wojsk Lądowych.

M.P.2014.31 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie Dowódcy Marynarki Wojennej.

M.P.2014.30 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2014.29 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2014.28 | obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2014.27 | obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2014.26 | obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Gospodarki.

M.P.2014.24 t.j. | zarządzenie z dnia 9 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

M.P.2014.23 | obwieszczenie z dnia 27 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Armenia-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Warszawa.2013.06.25.

M.P.2014.21 | umowa międzynarodowa z dnia 25 czerwca 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

M.P.2014.18 t.j. | zarządzenie z dnia 28 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za grudzień 2013 r.

M.P.2014.17 | obwieszczenie z dnia 8 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2014.14 | komunikat z dnia 10 grudnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Zm.: postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora.

M.P.2014.13 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2014.12 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2014.11 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2014.10 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie roku 2014 Rokiem Odrodzenia Senatu w Polsce.

M.P.2014.9 | uchwała z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

M.P.2014.8 | uchwała z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt nienormatywny