Official Gazette

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za luty 2014 r.

M.P.2014.189 | obwieszczenie z dnia 6 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

M.P.2014.187 | obwieszczenie z dnia 26 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Solidarność z Ukrainą.

M.P.2014.186 | uchwała z dnia 5 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.

M.P.2014.183 | uchwała z dnia 21 lutego 2014 r. | Akt nienormatywny

Stwierdzenie utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu.

M.P.2014.175 | postanowienie z dnia 20 lutego 2014 r. | Akt indywidualny

Uczczenie pamięci Macieja Rataja w 130. rocznicę urodzin.

M.P.2014.174 | uchwała z dnia 21 lutego 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy.

M.P.2014.172 | obwieszczenie z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt nienormatywny

Rocznica śmierci Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa (1929-2013).

M.P.2014.171 | uchwała z dnia 20 lutego 2014 r. | Akt nienormatywny

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2014.170 | komunikat z dnia 24 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Upamiętnienie Zbigniewa Romaszewskiego, wicemarszałka Senatu VII kadencji, senatora I-VII kadencji.

M.P.2014.169 | uchwała z dnia 19 lutego 2014 r. | Akt nienormatywny

Kwota dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

M.P.2014.168 | komunikat z dnia 18 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

M.P.2014.167 | komunikat z dnia 18 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2013 r. i w drugim półroczu 2013 r.

M.P.2014.158 | obwieszczenie z dnia 18 lutego 2014 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 1 gr, 2 gr i 5 gr.

M.P.2014.157 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2014 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie wykazu walut wymienialnych.

M.P.2014.154 | obwieszczenie z dnia 13 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

M.P.2014.153 t.j. | zarządzenie z dnia 23 października 2007 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Przyjęcie "Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020".

M.P.2014.152 | uchwała z dnia 8 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2014 r.

M.P.2014.150 | komunikat z dnia 11 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r. w stosunku do 2012 r.

M.P.2014.149 | komunikat z dnia 11 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2013 r.

M.P.2014.148 | komunikat z dnia 11 lutego 2014 r. | Akt nienormatywny

Kwota bazowa w 2013 r.

M.P.2014.147 | komunikat z dnia 11 lutego 2014 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2013 r.

M.P.2014.146 | komunikat z dnia 11 lutego 2014 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie obowiązujących w 2014 r. stawek opłat lotniczych.

M.P.2014.142 | obwieszczenie z dnia 5 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2014.141 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmieniona lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

M.P.2014.138 | komunikat z dnia 27 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2014.137 | ogłoszenie z dnia 3 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2014.132 | obwieszczenie z dnia 30 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za styczeń 2014 r.

M.P.2014.130 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2014 r. | Akt nienormatywny

Wzory pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

M.P.2014.129 | uchwała z dnia 27 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska komornika sądowego.

M.P.2014.127 | obwieszczenie z dnia 29 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

M.P.2014.126 | obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziowskie.

M.P.2014.125 | obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziowskie.

M.P.2014.124 | obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Kwoty, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

M.P.2014.122 | obwieszczenie z dnia 3 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Uczczenie pamięci Wincentego Witosa w 140. rocznicę jego urodzin.

M.P.2014.121 | uchwała z dnia 22 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2014.119 | obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Przyjęcie dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020.

M.P.2014.118 | uchwała z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Łotwa-Polska. Umowa o wzajemnej reprezentacji wizowej. Ryga.2013.02.13.

M.P.2014.116 | umowa międzynarodowa z dnia 13 lutego 2013 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2014.114 | obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2014.113 | komunikat z dnia 24 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zasad finansowania programu pod nazwą "Generacja Przyszłości".

M.P.2014.112 | komunikat z dnia 29 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie.

M.P.2014.109 | obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Czechy-Polska. Umowa o wzajemnej reprezentacji wizowej. Praga.2013.11.21.

M.P.2014.107 | umowa międzynarodowa z dnia 21 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2014.106 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

M.P.2014.105 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.2014.103 | obwieszczenie z dnia 28 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Wydarzenia na Ukrainie.

M.P.2014.102 | uchwała z dnia 24 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wydane decyzje w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2014.101 | komunikat z dnia 17 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny