Official Gazette

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Kosmy Tadeusza Złotowskiego.

M.P.2014.414 | postanowienie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Bogdana Andrzeja Zdrojewskiego.

M.P.2014.413 | postanowienie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Jadwigi Marii Wiśniewskiej.

M.P.2014.412 | postanowienie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

M.P.2014.411 | postanowienie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Adama Stanisława Szejnfelda

M.P.2014.410 | postanowienie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Dariusza Kajetana Rosatiego.

M.P.2014.409 | postanowienie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Marka Mirosława Plury.

M.P.2014.408 | postanowienie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Julii Teresy Pitery.

M.P.2014.407 | postanowienie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Stanisława Ożoga.

M.P.2014.406 | postanowienie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Krystyny Marii Łybackiej.

M.P.2014.405 | postanowienie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Krzysztofa Kuźmiuka.

M.P.2014.404 | postanowienie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Barbary Kudryckiej.

M.P.2014.403 | postanowienie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz.

M.P.2014.402 | postanowienie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Dawida Bohdana Jackiewicza.

M.P.2014.401 | postanowienie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Anny Elżbiety Fotygi.

M.P.2014.400 | postanowienie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Sebastiana Dudy.

M.P.2014.399 | postanowienie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2013 r.

M.P.2014.398 | komunikat z dnia 27 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2014.396 | obwieszczenie z dnia 21 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

M.P.2014.395 | zarządzenie z dnia 30 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2014 r.

M.P.2014.393 | obwieszczenie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.2014.392 | postanowienie z dnia 10 października 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.391 | postanowienie z dnia 10 października 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.390 | postanowienie z dnia 3 października 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.389 | postanowienie z dnia 3 października 2013 r. | Akt indywidualny

Sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2013 r.

M.P.2014.388 | komunikat z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2014.386 | postanowienie z dnia 3 października 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.385 | postanowienie z dnia 3 października 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.384 | postanowienie z dnia 1 października 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.383 | postanowienie z dnia 1 października 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.382 | postanowienie z dnia 1 października 2013 r. | Akt indywidualny

Wysokość kwot premii i kosztów przejazdu.

M.P.2014.381 | obwieszczenie z dnia 30 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych.

M.P.2014.380 | obwieszczenie z dnia 28 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Uczczenie 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

M.P.2014.379 | uchwała z dnia 9 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2014.376 | obwieszczenie z dnia 16 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2014.374 | uchwała z dnia 9 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

M.P.2014.373 | zarządzenie z dnia 20 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

M.P.2014.372 | obwieszczenie z dnia 8 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2014.371 | obwieszczenie z dnia 13 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2014.368 | obwieszczenie z dnia 14 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.2014.367 | obwieszczenie z dnia 16 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2013.

M.P.2014.365 | uchwała z dnia 6 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2014.359 | obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Stulecie urodzin Jana Karskiego.

M.P.2014.358 | uchwała z dnia 24 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2014.356 | obwieszczenie z dnia 2 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik rocznej waloryzacji.

M.P.2014.355 | komunikat z dnia 14 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Pierwszy szacunek wartości produktu krajowego brutto w 2013 r.

M.P.2014.354 | obwieszczenie z dnia 14 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2014.353 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2014.352 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2014.351 | obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.2014.350 | postanowienie z dnia 28 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.349 | postanowienie z dnia 28 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.348 | postanowienie z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.347 | postanowienie z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.346 | postanowienie z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.345 | postanowienie z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.344 | postanowienie z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.343 | postanowienie z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.342 | postanowienie z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.341 | postanowienie z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.340 | postanowienie z dnia 12 września 2013 r. | Akt indywidualny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2014.338 | ogłoszenie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2014.337 | ogłoszenie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2014.336 | ogłoszenie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2014.335 | ogłoszenie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2013 r.

M.P.2014.334 | obwieszczenie z dnia 6 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2014.333 | obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie.

M.P.2014.332 | obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2014.331 | postanowienie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2014.330 | postanowienie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2014.329 | postanowienie z dnia 19 lutego 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2014.328 | postanowienie z dnia 19 lutego 2014 r. | Akt indywidualny