Official Gazette

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2014.359 | obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Stulecie urodzin Jana Karskiego.

M.P.2014.358 | uchwała z dnia 24 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2014.356 | obwieszczenie z dnia 2 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik rocznej waloryzacji.

M.P.2014.355 | komunikat z dnia 14 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Pierwszy szacunek wartości produktu krajowego brutto w 2013 r.

M.P.2014.354 | obwieszczenie z dnia 14 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2014.353 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2014.352 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2014.351 | obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.2014.350 | postanowienie z dnia 28 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.349 | postanowienie z dnia 28 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.348 | postanowienie z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.347 | postanowienie z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.346 | postanowienie z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.345 | postanowienie z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.344 | postanowienie z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.343 | postanowienie z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.342 | postanowienie z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.341 | postanowienie z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.340 | postanowienie z dnia 12 września 2013 r. | Akt indywidualny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2014.338 | ogłoszenie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2014.337 | ogłoszenie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2014.336 | ogłoszenie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2014.335 | ogłoszenie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2013 r.

M.P.2014.334 | obwieszczenie z dnia 6 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2014.333 | obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie.

M.P.2014.332 | obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2014.331 | postanowienie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2014.330 | postanowienie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2014.329 | postanowienie z dnia 19 lutego 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2014.328 | postanowienie z dnia 19 lutego 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2014.327 | postanowienie z dnia 19 lutego 2014 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2014 r.

M.P.2014.326 | komunikat z dnia 12 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa dochodów gmin i powiatów w 2013 r. przypadających na jednego mieszkańca.

M.P.2014.324 | obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Uczczenie Jacka Kaczmarskiego w 10. rocznicę Jego śmierci.

M.P.2014.323 | uchwała z dnia 24 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za kwiecień 2014 r.

M.P.2014.322 | obwieszczenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Międzyresortowy Zespół do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce.

M.P.2014.321 | zarządzenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Roczna kwota graniczna.

M.P.2014.320 | obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014-2017.

M.P.2014.319 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.318 | postanowienie z dnia 12 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.317 | postanowienie z dnia 12 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.316 | postanowienie z dnia 12 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.315 | postanowienie z dnia 12 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.314 | postanowienie z dnia 12 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2014.313 | postanowienie z dnia 12 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.312 | postanowienie z dnia 12 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.311 | postanowienie z dnia 9 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.310 | postanowienie z dnia 9 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2014.309 | postanowienie z dnia 4 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.308 | postanowienie z dnia 4 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.307 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2014 r.

M.P.2014.305 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2014.304 | obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska komorników sądowych.

M.P.2014.303 | obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 37 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie.

M.P.2014.301 | postanowienie z dnia 14 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019.

M.P.2014.299 | uchwała z dnia 1 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Uczczenie Ojca Świętego bł. Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji.

M.P.2014.298 | uchwała z dnia 24 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie papieża błogosławionego Jana Pawła II.

M.P.2014.297 | uchwała z dnia 24 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci Józefa Chełmońskiego.

M.P.2014.295 | uchwała z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2014.294 | obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2010-2013.

M.P.2014.292 | komunikat z dnia 16 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.

M.P.2014.291 | obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2014 r.

M.P.2014.290 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2014 r.

M.P.2014.289 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2008-2013.

M.P.2014.286 | komunikat z dnia 16 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

M.P.2014.285 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2014.284 | obwieszczenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie

M.P.2014.283 | obwieszczenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Wysokość kosztów reformy emerytalnej w latach 2010-2013.

M.P.2014.280 | komunikat z dnia 11 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

M.P.2014.279 | uchwała z dnia 26 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

M.P.2014.278 | komunikat z dnia 28 lutego 2014 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2014.276 | postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Liczba, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego.

M.P.2014.277 | obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny