Official Gazette

Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

M.P.2020.1120 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.

M.P.2020.1119 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2020.1116 | obwieszczenie z dnia 23 listopada 2020 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2020.1114 | obwieszczenie z dnia 24 listopada 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana uchwały - Regulamin pracy Rady Ministrów.

M.P.2020.1113 | uchwała z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury.

M.P.2020.1111 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

M.P.2020.1110 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.1109 | postanowienie z dnia 16 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.1108 | postanowienie z dnia 16 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.1107 | postanowienie z dnia 10 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.1106 | postanowienie z dnia 7 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.1105 | postanowienie z dnia 4 września 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

M.P.2020.1103 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2020.1102 | postanowienie z dnia 1 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.1101 | postanowienie z dnia 7 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.1100 | postanowienie z dnia 1 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.1099 | postanowienie z dnia 16 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.1098 | postanowienie z dnia 28 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii.

M.P.2020.1096 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Wezwanie Rady Ministrów do przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu Unii Europejskiej.

M.P.2020.1095 | uchwała z dnia 25 listopada 2020 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.1093 | postanowienie z dnia 2 października 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.1092 | postanowienie z dnia 14 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.1091 | postanowienie z dnia 7 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.1090 | postanowienie z dnia 7 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.1089 | postanowienie z dnia 22 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.1088 | postanowienie z dnia 1 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.1087 | postanowienie z dnia 1 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.1086 | postanowienie z dnia 3 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.1085 | postanowienie z dnia 28 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.1084 | postanowienie z dnia 3 września 2020 r. | Akt indywidualny

Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2021.

M.P.2020.1082 | obwieszczenie z dnia 24 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Wsparcie działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej.

M.P.2020.1080 | uchwała z dnia 19 listopada 2020 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie 80. rocznicy mianowania pierwszych delegatów rządu na kraj.

M.P.2020.1079 | uchwała z dnia 19 listopada 2020 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.1074 | postanowienie z dnia 15 października 2020 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2020.1071 | obwieszczenie z dnia 10 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Aktualizacja "Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym".

M.P.2020.1070 | uchwała z dnia 21 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2020.1068 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2019 r.

M.P.2020.1067 | obwieszczenie z dnia 19 listopada 2020 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy.

M.P.2020.1064 | postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2020.1063 | postanowienie z dnia 22 października 2020 r. | Akt indywidualny

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2020.1062 | obwieszczenie z dnia 17 listopada 2020 r. | Akt nienormatywny

Przyjęcie "Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030".

M.P.2020.1060 | uchwała z dnia 27 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2021.

M.P.2020.1059 | obwieszczenie z dnia 17 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Wysokość kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2021.

M.P.2020.1057 | obwieszczenie z dnia 17 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Graniczne kwoty przychodu dla 2020 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent.

M.P.2020.1053 | komunikat z dnia 17 listopada 2020 r. | Akt nienormatywny

Zmiany wprowadzone do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

M.P.2020.1052 | komunikat z dnia 13 listopada 2020 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie programu wieloletniego - "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023".

M.P.2020.1050 | uchwała z dnia 28 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2020.1048 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe i podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji.

M.P.2020.1047 | obwieszczenie z dnia 29 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Adama Józefa Lipińskiego.

M.P.2020.1044 | postanowienie z dnia 4 listopada 2020 r. | Akt indywidualny

Międzyresortowy Zespół do spraw opracowania zmian Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

M.P.2020.1039 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.1037 | obwieszczenie z dnia 5 listopada 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.1036 | obwieszczenie z dnia 5 listopada 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu.

M.P.2020.1032 | obwieszczenie z dnia 2 listopada 2020 r. | Akt nienormatywny