Monitor Polski

M.P.2018.167

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lutego 2018 r.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.