Monitor Polski

M.P.2018.167

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lutego 2018 r.
§  1.  Ustanawia się "Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020", stanowiący załącznik do uchwały.