(bez tytułu - dot. zwolnienia E.Ochaba ze stanowiska Przewodniczącego Rady Państwa).

Monitor Polski

M.P.1968.15.99

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 kwietnia 1968 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 11 kwietnia 1968 r.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przychyla się do prośby Obywatela Edwarda Ochaba w sprawie zwolnienia Go ze stanowiska Przewodniczącego Rady Państwa.