Monitor Polski

M.P.1956.77.909

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 września 1956 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 26 kwietnia 1956 r.
nr 0/270.

Za zasługi w pracy zawodowej w dziedzinie łączności odznaczeni zostają:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGi

1. inż. Molgo Zdzisław s. Władysława, 2. mgr inż. Rabęcki Władysław Radzisław s. Radzisława.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3.inż. Dzwonik Ryszard s. Kazimierza, 4. inż. Kwaśniewski Mieczysław s. Mieczysława, 5. Mori Karol s. Jana, 6. inż. Myk Antoni s. Antoniego, 7. mgr inż. Tomaszewski Janusz s. Romana, 8. mgr inż. Trzebunia-Siwicka Wanda c. Stanisława.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Zjeżdżałka Leon s. Józefa.