Monitor Polski

M.P.1955.115.1479

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 grudnia 1955 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 19 lipca 1955 r.
nr 0/1288.

W związku z 50-leciem pracy naukowej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii odznaczony zostaje
ORDEREM "SZTANDAR PRACY" I KL.

prof. Świętosławski Wojciech s. Wacława.