Monitor Polski

M.P.1955.86.1035

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 października 1955 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 23 czerwca 1955 r.
nr 0/933.

W 10 rocznicę Polski Ludowej za zasługi w pracy zawodowej w dziedzinie handlu wewnętrznego odznaczeni zostają
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bednarzak Stanisław s. Jana, 2. Biegalski Zdzisław s. Szymona, 3. Budzich Edward s. Stanisława, 4. Ciunkiewicz Andrzej s. Tadeusza, 5. Górski Tadeusz s. Zygmunta, 6. Guzek Wacław s. Stanisława, 7. Jerzak Ludwik s. Stanisława, 8. Kosz Mieczysław s. Stanisława, 9. Lachiewicz Kazimierz s. Lucjana, 10. Łukasz Irena c. Teofila, 11. Maliniak Stanisława c. Jakuba, 12. Maślak Maria c. Andrzeja, 13. Modlińska Aniela c. Władysława, 14. Nowakowski Roman s. Romana, 15. Ozimek Jan s. Jana, 16. Śpiewankiewicz-Kalinowska Melania c. Zygmunta.