Monitor Polski

M.P.1955.55.679

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 czerwca 1955 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 27 kwietnia 1955 r.
nr 0/622.

W 10 rocznicę Polski Ludowej za zasługi w pracy zawodowej w dziedzinie budownictwa przemysłowego odznaczeni zostają:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Figiel Stefan s. Feliksa.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Ekstowicz Franciszek s. Franciszka, 3. Fornal Stanisław s. Jana, 4 inż. Hollman Alfons s. Edwarda, 5. inż. Idzik Władysław s. Ludwika, 6. Jurzyński Stefan s. Bronisława, 7. Martyna Stanisław s. Jana, 8. Olszowy Józef s. Józefa, 9. Rajchert Stanisław s. Bolesława, 10. Skandy Alojzy s. Henryka, 11. Skoczeń Stefan s. Jana, 12. Witka Bolesław s. Oskara, 13. inż. Wrzak Antoni s. Wacława, 14. inż. Ziółkowski Henryk s. Józefa.