Monitor Polski

M.P.1954.112.1601

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 1954 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 14 października 1954 r.
nr 0/838.

Na wniosek Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa" odznaczeni zostają
MEDALEM 10-LECIA POLSKI LUDOWEJ

1. Arbaszewska-Szurmak Krystyna c. Franciszka, 2. Azgin Jan s. Pawła, 3. Baraczewski Feliks s. Marcina, 4. Bogucki Aleksander s. Józefa, 5. Borodin Jan, 6. Buczyńska Halina c. Stanisława, 7. Chałupczak Michał s. Juliana, 8. Chełmicki Jan s. Ludwika, 9. Dobrzyński Piotr s. Pawła, 10. Dziekoński Tadeusz, 11. Eppel Borys s. Borysa, 12. Folfasiński Sławomir s. Teofila, 13. Gawryluk Ignacy s. Jakuba, 14. Giebułtowicz Józef s. Józefa, 15. Giers Stanisław s. Franciszka, 16. Grodzicki August s. Antoniego, 17. Gutkowska Jadwiga c. Stanisława, 18. Harasimowska Hanna c. Mieczysława, 19. Ignaczak Kazimiera s. Władysława, 20. Jackowski Tadeusz s. Andrzeja, 21. Jaszuński Grzegorz s. Józefa, 22. Kassyanowicz Henryk s. Władysława, 23. Katarkiewicz Jan s. Izydora, 24. Kłodzińska Anna c. Konrada, 25. Kniaź Tomasz s. Tomasza, 26. Korotyński Henryk s. Brunona, 27. Kołodziejczyk Leszek s. Andrzeja, 28. Kotkowski Stanisław s. Kazimierza, 29. Kowalczyk Władysław s. Jana, 30. Kowaliszewski Czesław s. Józefa, 31. Kwaśniewski Tadeusz s. Władysława, 32. Kwiatkowska Eufemia c. Walentego, 83. Lewandowski Józef s. Wincentego, 34. Majewski Jan s. Ludwika, 35. Makulski Aleksander s. Stanisława, 36. Markowski Jan s. Józefa, 37. Mielech Stanisław s. Jana, 38. Monasterska Stanisława c. Seweryna, 39. Milewska-Mroczkowska Henryka c. Apolinarego, 40. Milewski Zygmunt s. Apolinarego, 41. Muszyński Roman s. Piotra, 42. Muszałówna Kazimiera c. Władysława, 43. Obłucki Edward s. Józefa, 44. Osiecki Andrzej s. Stanisława, 45. Osińska Stefania c. Juliana, 46. Parzyńska-Wójcicka Mirosława c. Józefa, 47. Piotrowski Władysław s. Aleksandra, 48. Płaczkowski Aleksander s. Stanisława, 49. Pojmański Tadeusz s. Augusta, 50. Rosper Zbigniew s. Eugeniusza, 51. Rostek Higin s. Stanisława, 52. Rowińska Janina c. Stanisława, 53. Różycki Marek s. Antoniego, 54. Sachnawski Stanisław s. Zygmunta, 55. Senatorska Jadwiga c. Józefa, 56. Sierpiński Zdzisław s. Leopolda, 57. Skurat-Adamska Zofia c. Augusta, 58. Sliwowski Józef s. Jana, 59. Stypułkowski Bogdan s. Stefana, 60. Sussman Jan s. Juliusza, 61. Szargut Zygmunt s. Jana, 62. Szletyńska Maria c. Michała, 63. Szwarc Helena c. Zdzisława, 64. Szymański Ryszard Zygmunt s. Seweryna, 65. Tesławska Janina, 66. Tewiaszew Andrzej s. Borysa, 67. Unger Leopold s. Jana, 68. Wąsowicz Marek s. Władysława, 69. Wróblewska Hanna c. Karola, 70. Zduński Edward s. Stanisława, 71. Zieliński Ludwik.