Monitor Polski

M.P.1954.110.1527

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 listopada 1954 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 28 sierpnia 1954 r.
nr 0/757.

Na wniosek Ministra Kontroli Państwowej odznaczony zostaje
MEDALEM 10-LECIA POLSKI LUDOWEJ

Rajkowski Edward s. Antoniego.