Monitor Polski

M.P.1954.100.1254

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 października 1954 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 12 lipca 1954 r.
nr 0/429.

Na wniosek Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku odznaczeni zostają
MEDALEM 10-LECIA POLSKI LUDOWEJ

1. Anisimowicz Konstanty s. Wincentego, 2. Arciszewski Mieczysław s. Stanisława, 3. Bajdałów Hieronim s. Stanisława, 4. Bakacz Włodzimierz s. Michała, 5. Bakun Jan s. Jana, 6. Bańkowski Albin s. Karola 7. Baranowski Zygmunt s. Józefa, 8. Barszczewski Michał s. Michała, 9. Bauk Paweł s. Michała, 10. Bielenica Adam s. Jana, 11. Bielski Antoni s. Dominika, 12. Borkowski Trofim s. Trofima, 13. Borowik Adam s. Jana, 14. Borzymowski Antoni s. Jana, 15. Brzozowski Albert s. Gotliba, 16. Buryło Stefan s. Grzegorza, 17. Chąc Bolesław s. Józefa, 18. Chilicki Piotr s. Marcina, 19. Chmielnicki Emil s. Józefa, 20. Chwaszczewski Stanisław s. Dominika, 21. Cieśluk Franciszek s. Kazimierza 22. Cieślukowska Agata c. Stanisława, 23. Cieślukowski Jan s. Kazimierza, 24. Ciszewski Wacław s. Józefa, 25. Cytrych Stanisław s. Jana, 26. Czarniecki Piotr s. Michała, 27. Czarniecki Stefan s. Jana, 28. Czerniak Aleksander s. Bazylego, 29. Dawidowicz Antoni s. Jana, 30. Dąbrowski Ignacy s. Edwarda, 31. Dąbrowski Józef s. Franciszka, 32. Dochód Jan s. Tomasza, 33. Domin Józef s. Andrzeja, 34. Doroszko Michał s. Bazylego, 35. Ejsmont Emilian s. Antoniego, 36. Falkowski Jan s. Michała, 37. Filipiuk Michał s. Tadeusza, 38. Gawryluk Jan s. Piotra, 39. Gleba Anna c. Jana, 40. Głowacki Bernat s. Józefa, 41. Golszmyt Józef s. Ksawerego, 42. Golub Wincenty s. Józefa, 43. Górski Ignacy s. Adolfa, 44. Grabowski Werne s. Paula, 45. Grudziński Józef s. Jana, 46. Grygo Jadwiga c. Wincentego, 47. Grześ Stefan s. Antoniego, 48. Guberow Józef s. Tomasza, 49. Harasiuk Feliks s. Antoniego, 50. Iwanowski Józef s. Wiktora, 51. Jakimiuk Szymon s. Piotra, 52. Jakubowski Saturnin s. Sylwestra, 53. Janikowski Jan s. Michała, 54. Jarosz Jan s. Pawła 55. Jaworowski Piotr s. Jana, 56. Jelski Antoni s. Klemensa, 57. Jeżewski Adam s. Konstantego, 58. Jurczenia Jan s. Jana, 59. Kalinowski Antoni s. Ignacego, 60. Kalinowski Józef s. Józefa, 61. Kalinowski Leon s. Korneliusza, 62. Kalisz Jan s. Antoniego, 63. Kandracki Józef s. Mariana, 64. Kiełczewski Władysław s. Feliksa, 65. Kiełkucki Józef s. Stanisława, 66. Kolarski Józef s. Józefa, 67. Kozioł Antoni s. Jana, 68. Krajewski Zygmunt s. Aleksandra, 69. Krawcewicz Feliks s. Stanisława, 70. Krawiel Antoni s. Jana, 71. Krupiński Andrzej s. Kazimierza, 72. Krupiński Jan s. Michała, 73. Kuc Edward s. Ignacego, 74. Kulbacki Wacław s. Konstantego, 75. Lis Jan s. Piotra, 76. Liziewski Antoni s. Marcina, 77. Lubko Ludwik s. Jana, 78. Łukaszewicz Paweł s. Jana, 79. Maciorowski Jan s. Józefa, 80. Makal Nikodem s. Pawła, 81. Makarewicz Józef s. Kazimierza, 82. Malec Andrzej s. Mikołaja, 83. Malinowski Władysław s. Faustyna, 84. Mieczkowski Józef s. Stefana, 85. Mierzwiński Teofil s. Baltazara, 86. Miławicki Stanisław s. Wojciecha, 87. Modzelewski Franciszek s. Franciszka, 88. Modzelewski Wiktor s. Józefa, 89. Mołs Czesław s. Antoniego, 90. Muśko Antoni s. Filipa, 91. Nasiadko Stanisław s. Piotra, 92. Nowicki Jan s. Kazimierza, 93. Pałasiewicz Jan s. Wincentego, 94. Pawluczuk Bazyl s. Stefana, 95. Piekut Michał s. Feliksa, 96. Piliszewski Franciszek s. Antoniego, 97. Piliszewski Józef s. Antoniego, 98. Ponikarczyk Bronisław s. Jakuba, 99. Popławski Antoni s. Konstantego, 100. Prześniak Franciszek s. Władysława, 101. Przyborowska Janina c. Konstantego, 102. Radulski Józef s. Wincentego, 103. Radzaj Stanisław s. Andrzeja, 104. Randzio Józef s. Teofila, 105. Rogalski Stanisław s. Józefa, 106. Rogowski Bolesław s. Stefana, 107. Rolecki Antoni s. Bolesława, 108. Romańczuk Mikołaj s. Jana, 109. Roszkowski Jan s. Pawła, 110. Różyński Józef s. Józefa, 111. Sadowniczyk Teofil s. Michała, 112. Sawon Franciszek s. Józefa, 113. Sieńko Romuald s. Władysława, 114. Siłkowski Mieczysław s. Franciszka, 115. Swięciński Szczepan s. Aleksandra, 116. Snopko Edward s. Józefa, 117. Sokołowski Józef s. Wincentego, 118. Sokołowski Stanisław s. Antoniego, 119. Swiacki Józef s. Józefa, 120. Swięcicki Władysław s. Wojciecha, 121. Swiderski Józef s. Władysława, 122. Surowski Kazimierz s. Władysława, 123. Szatyn Stanisław s. Antoniego, 124. Szenkowski Franciszek s. Franciszka, 125. Szoka Józef s. Stanisława, 126. Sztukowska Weronika c. Wincentego, 127. Szulc Antoni s. Marcela, 128. Szydłowski Antoni s. Jakuba, 129. Tomaszewski Bolesław s. Kazimierza, 130. Topczewski Czesław s. Aleksandra, 131. Twardowski Władysław s. Jana, 132. Urban Henryk s. Wincentego, 133. Uścinowicz Jan s. Teodora, 134. Wasilewski Edward, 135. Waszkiwicz Stefan s. Józefa, 136. Wawtoniuk Jan, 137. Weroniecki Jan s. Franciszka, 138. Wesołowski Jan s. Piotra, 139. Wiśniewski Adolf s. Franciszka, 140. Wiśniewski Bolesław s. Marcelego, 141. Zaleszkiewicz Wacław s. Andrzeja, 142. Zalewski Antoni s. Grzegorza, 143. Zalewski Franciszek s. Stanisława, 144. Zaręba Karol s. Wincentego, 145. Zarzecki Jan s. Wincentego, 146. Zawadzki Paweł s. Wojciecha, 147. Zawistowski Adam s. Kazimierza, 148. Zięba Bronisław s. Ludwika, 149. Zieliński Jan s. Pawła, 150. Żukowski Bazyl s. Zachara, 151. Żukowski Piotr s. Feliksa, 152. Żyluk Paweł s. Nikity, 153. Zysk Roman s. Stefana, 154. Żywno Ludwik s. Ludwika.