Monitor Polski

M.P.1954.98.1198

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 października 1954 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 9 lipca 1954 r.
nr 0/379.

Na wniosek Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego odznaczeni zostają
MEDALEM 10-LECIA POLSKI LUDOWEJ

1. Adamczyk Ignacy s. Stanisława, 2. Barcicki Marian s. Wacława, 3. Barjerski Józef s. Andrzeja, 4. Bigos Kazimierz s. Adama, 5. Bojarski Franciszek s. Pawła, 6. Bronisz Stanisław s. Wojciecha, 7. Chomicz Konstanty s. Michała, 8. Damski Jan s. Karola, 9. Dziki Antoni s. Stefana, 10. Gałka Franciszek s. Wojciecha, 11. Gazda Bronisław s. Stanisława, 12. Goleman Czesław s. Antoniego, 13. Gołąb Edward s. Franciszka, 14. Grzesiak Stefan s. Władysława, 15. Imieliński Włodzimierz s. Stanisława, 16. Jęczalik Karolina c. Józefa, 17. Kamiński Eugeniusz s. Andrzeja, 18. Kasprzyk Marcin s. Józefa, 19. Kaupke Jan s. Rajnolda, 20. Kaźmierski Adam s. Walentego, 21. Klimek Władysław s. Antoniego, 22. Kot Stanisław s. Tadeusza, 23. Kowalczyk Józef s. Piotra, 24. Kowalczyk Tomasz s. Jana, 25. Krzyżaniak Czesław s. Marcina, 26. Kuczumow Wiktor s. Piotra, 27. Kulczyński Kazimierz s. Ludwika, 28. Laskowski Tadeusz II s. Franciszka, 29. Leśniak Wincenty s. Kazimierza, 30. Markwart Stanisław s. Piotra, 31. Mędrala Kazimierz s. Józefa, 32. Niedźwiedź Helena c. Michała, 33. Niemiec Stanisław s. Andrzeja, 34. Oziębło Andrzej s. Wincentego, 35. Pałyska Władysław s. Wawrzyńca, 36. Pikuła Władysław s. Jana, 37. Piotrowski Stanisław s. Feliksa, 38. Poleszak Aleksander s. Aleksandra, 39. Radkowiak Stanisław s. Antoniego, 40. Sala Leon s. Andrzeja, 41. Stachyra Edward s. Jana, 42. Staniak Piotr s. Marcina, 43. Strutyński Henryk s. Jana, 44. Szymański Hipolit s. Pawła, 45. Todys Helena c. Piotra, 46. Tusiński Bolesław s. Klemensa, 47. Werc Jan s. Franciszka, 48. Wolszczak Antoni s. Stanisława.