Monitor Polski

M.P.1954.A-23.372

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 marca 1954 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 4 lutego 1954 r.
nr 0/17.

W związku z 50-leciem pracy naukowej w dziedzinie astronomii odznaczony zostaje
ORDEREM "SZTANDAR PRACY" I KL.

prof. dr Banachiewicz Tadeusz.