Monitor Polski

M.P.1954.A-12.286

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 stycznia 1954 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 28 listopada 1953 r.
nr 0/851.

Za zasługi w pracy zawodowej w dziedzinie przemysłu węglowego odznaczeni zostają
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. inż. Jęczalik Rudolf s. Franciszka, 2. inż. Zawidzki Jan s. Jana.