Monitor Polski

M.P.1954.A-10.257

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 stycznia 1954 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 26 listopada 1953 r.
nr 0/832.

Za siedmioletnią nienaganną i nieprzerwaną pracę w górnictwie pod ziemią odznaczeni zostają
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Gębka Zygmunt s. Macieja, 2. Hadziński Antoni s. Franciszka, 3. Kutarasiński Józef s. Jana, 4. Leśniak Jan s. Jana, 5. Męcik Antoni s. Teofila, 6. Piotrowski Piotr s. Antoniego, 7. Scieślicki Jan s. Pawła, 8. Trepka Stanisław s. Piotra, 9. Walczak Stanisław s. Andrzeja, 10. Wieprzycki Józef s. Kaspra.