(bez tytułu).

Monitor Polski

M.P.1932.246.271

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1932 r.