(bez tytułu) - M.P.1934.281.390 - OpenLEX

(bez tytułu)

Monitor Polski

M.P.1934.281.390

Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1934 r.