(bez tytułu)

Monitor Polski

M.P.1935.134.164

Akt indywidualny
Wersja od: 13 czerwca 1935 r.