(bez tytułu)

Monitor Polski

M.P.1939.52.92

Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 1939 r.