(bez tytułu).

Monitor Polski

M.P.2006.52.572

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 lipca 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 lipca 2006 r.
Nr 410/83/06

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711)
Wincenty Romanowski

pozbawiony zostaje

KRZYŻA SREBRNEGO ORDERU WOJENNEGO

VIRTUTI MILITARI

nadanego rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego z dnia 3 sierpnia 1945 r.