Monitor Polski

M.P.1946.7.10

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 stycznia 1946 r.

UCHWAŁA
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 grudnia 1945 r.

Wobec stwierdzenia, że działalność Śląskiego Zakładu Kredytowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku narusza prawo i jest szkodliwa dla interesu publicznego, zarządza się odebranie koncesji i likwidację tego przedsiębiorstwa.