§ 5. - Zwrot cła przy wywozie przędzy barwionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.47.469

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 1934 r.
§  5.
Przepisy wykonawcze do niniejszego rozporządzenia wyda Minister Skarbu.