§ 1. - Zwrot cła przy wywozie przędzy barwionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.47.469

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 1934 r.
§  1. 1
Przy wywozie zagranicę przędzy wytworzonej w kraju zezwala się na zwrot cła, uiszczonego za sprowadzone z zagranicy, zużyte do wyrobu przędzy barwniki i chemikalja podług następujących norm:

za 100 kg przędzy wełnianej barwionej zł 78,50

za 100 kg przędzy wełnianej z domieszką przędzy bawełnianej, barwionej " 69,-

za 100 kg przędzy bawełnianej barwionej " 34,-

za 100 kg przędzy wigonjowej barwionej " 30,-

za 100 kg przędzy wigonjowej z domieszką wełny (nie wyżej 50 %) barwionej " 45,-

1 § 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 1928 r. (Dz.U.28.76.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 sierpnia 1928 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1930 r. (Dz.U.31.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lutego 1931 r.