§ 6. - Zwrot cła przy wywozie maszyn włókienniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.96.851

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1934 r.
§  6.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 5-go dnia po ogłoszeniu.